PSML partnerem merytorycznym Procon Manufacturing 2017

PSML partnerem merytorycznym Procon Manufacturing 2017

Konferencja zakupowa – Zakupy w firmach produkcyjnych PROCON Manufacturing 2017 29-30.05.2017 Hotel Sofitel, Wrocław   Sprawnie zarządzane zakupy produkcyjne, leżące u podstaw działalności przedsiębiorstw, to nie tylko oszczędności w skali całej firmy, ale przede...

EXECUTIVE IN PROCUREMENT

W konkursie „Executive of the Year in Procurement 2017” szukamy osobowości, które wprowadziły w życie tezę, że ścisła, partnerska współpraca z rynkiem dostawców jest źródłem przewagi konkurencyjnej firmy. Jeżeli jesteś osobą, bądź znasz osobę, która w pełni...
Nowe władze PSML

Nowe władze PSML

Walne Zebranie Członków, które odbyło się 31. marca 2017, zaakceptowało sprawozdania finansowe i z działalności Władz PSML podczas kończącej się kadencji oraz udzieliło absolutorium członkom ustępującego Zarządu. Walne Zebranie Członków wybrało nowe Władze...