BIAŁA KSIĘGA BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

PODPISANIE DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ DOBRYCH PRAKTYK I STANDARDÓW WSPÓŁPRACY „KLIENT-AGENCJA” PRZEZ  8 ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W DIALOGU BRANŻOWYM. 24 listopada w Studio Bank w Warszawie, w obecności wszystkich ekspertów reprezentujących zakupy, marketing i agencje,...
Co nowego w Top Young 100?

Co nowego w Top Young 100?

Projekt Top Young 100 ruszy na przełomie lutego/marca 2018 i będzie inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów logistyki w Polsce. Tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Będzie miał na celu budowę wizerunku Polski jako silnego...