Walne Zebranie Członków PSML – o czym rozmawialiśmy

27 marca 2018 odbyło się Walne Zebranie Członków PSML. Oprócz typowych spraw formalnych, koniecznych do przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków kluczowym elementem zebrania było omówienie działalności Zarządu oraz aktywnych członków PSML w okresie 01.04.2017 – 31.03.2018.

W sprawozdaniu z prac znalazły się m.in. informacje o wybranych działaniach rozpoczętych dopiero w tej kadencji, a także o działaniach cyklicznych. Są to:

Aktywne działania w mediach społecznościowych Facebook i LinkedIn

Wydarzenia:

  • Warsztaty zakupowe w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu (we współpracy z Open Nexus) – razem 14 spotkań
  • Śniadania logistyczne
  • Webinarium z HBR, cykl “Nowa sprzedaż i nowe zakupy”
  • Seminarium we współpracy z ALK
  • Akademia zakupowa we współpracy z Open Nexus i Politechniką Poznańską – 17 webinarów

Działania we współpracy z Radą Programową Logistyki i Radą Programową Zakupów

Konferencje PROCON POLZAK 2017 “ZAKUPY 4.0” i POLZAK MARKETING

Konkurs LIDER ZAKUPÓW

Certyfikacje e-commerce – opracowanie i wdrożenie zbioru najlepszych praktyk logistycznych w branży E-commerce, poprzez proces audytów i certyfikacji operatorów logistycznych i sklepów internetowych.

Dialog branżowy, którego celem było stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz wypracowanie najlepszych standardów współpracy oraz narzędzi przetargowych w 8 kategoriach marketingowych.

Polsko – Niemieckie Dni Handlowe organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Zakupowców Niemieckich BME pod patronatem KIG i przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, PAIH i PARP.

Projekt TOP YOUNG 100.

Elitarny Klub CPO 20 największych (w kluczowych sektorach) firm w Polsce.

Masters Category Management Marketing – wzrost wiedzy z zakresu prowadzenia efektywnych procesów zakupowych.

Kolej Na Polskę – Nowy Jedwabny Szlak – Aktywizacja działań w Polsce na rzecz maksymalnego wykorzystania projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

Podczas Zebrania odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu. Na nowych członków wybrano Monikę Dudę i Piotra Sędziaka od wielu miesięcy aktywnie działający na rzecz PSML.