Co nowego w Top Young 100?

Projekt Top Young 100 ruszy na przełomie lutego/marca 2018 i będzie inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów logistyki w Polsce. Tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Będzie miał na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych na skale Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Projekt będzie inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Zapraszamy na stronę internetową www.topyoung100.pl oraz facebooka wydarzenia: https://www.facebook.com/topyoung100/

„Kolej na Polskę” – kolejne kroki po spotkaniu z Ministerstwem Rozwoju

W ramach inicjatywy „Kolej na Polskę” zainicjowanej przez PSML, w czwartek 19.10.2017 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju.

Ze strony MR w spotkaniu wzięli udział:

– Pan Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu
– Pan dr Jacek Bartosiak – Adwokat, Partner Zarządzający, Pełnomocnik M. Wilda w sprawie Projektu CPK
– Pani Grażyna Ciurzyńska – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju
– Pan Michał Dorociak – Asystent Wicepremiera Mateusza Morawieckiego
– Pan Bartosz Piasecki – Asystent Podsekretarza Stanu Tadeusza Kościńskiego

Ze strony grupy projektowej na spotkanie zostali włączeni:

– Pan Mariusz Gerałtowski – Prezes PSML
– Pani Aleksandra Laskowska-Rutowska – Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji, Uczelnia Łazarskiego
– Pani Iwetta Drewko-Bieńkowska – Dyrektor Transportu Kolejowego, Rohlig Suus
– Pan Mirosław Antonowicz – Członek Rady Nadzorczej, PKP S.A.
– Pan Tomasz Sączek – Ekspert z dziedziny łańcuchów dostaw, Właściciel Teslog
– Pani Karolina Gorzelak – Koordynator Projektów Intermodalnych, ESA Logistika

Podjęta inicjatywa „Kolej na Polskę” spotkała się z dużym zrozumieniem potrzeby budowy i realizacji spójnej strategii dla logistyki w Polsce w kontekście projektu „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.

Spotkanie pozwoliło na uzyskanie potwierdzenia, iż najprawdopodobniej w perspektywie miesiąca zostanie podjęta decyzja o Ministerstwie właściwym dla tematu.

Uzgodniono również współpracę w formule projektu prowadzonego przez Ministerstwo, uwzględniającego zaangażowanie przedstawicieli rynku jako liderów projektu – w tym przypadku również grupę projektową „Kolej na Polskę”, w prace nad przygotowaniem i wdrożeniem strategii.

W najbliższych 2-3 tygodniach grupa projektowa spotka się w Ministerstwie, by zapoznać się z formułą działania (na bazie doświadczeń z realizacji Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”) i przygotowywać dalsze kroki. Chcemy również wykorzystać ten czas na sformułowanie grupy roboczej spośród firm i instytucji uczestniczących w inicjatywie „Kolej na Polskę” oraz opracowanie przeglądu sytuacji i wyzwań na dzień dzisiejszy jako materiał zasilający.

Zapraszamy do zgłaszania uczestników do grupy roboczej, która weźmie udział w przyszłych pracach w ramach współpracy z Ministerstwem. Na dzień dzisiejszy udział w grupie weźmie Karolina Gorzelak reprezentując PSML i równocześnie ESA Logistika. Otrzymaliśmy również potwierdzenie oddelegowania jednego uczestnika z ramienia PKP S.A.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Karoliny GorzelakMail: Karolina.Gorzelak@psml.pl

Marta Szymańska z firmy Danfoss LIDEREM ZAKUPÓW 2017

Ogłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów konkurs na LIDERA ZAKUPÓW 2017 został rozstrzygnięty.

 

Gratulujemy zwyciężczyni:

Pani Marcie Szymańskiej z firmy  Danfoss

zdobycia tytułu LIDERA ZAKUPÓW 2017

 

oraz gratulujemy wyróżnionym:

Panu Danielowi Mateli, Imperial Tobacco Polska S.A.

Paniom Agacie Mazurkiewicz i Agacie Kulikowskiej, TAURON.

Słowa najwyższego uznania należą się wszystkim osobom, które podjęły wyzwanie i zgłosiły swoje projekty to tegorocznego konkursu.

 

Gratulujemy pozostałym nominowanym do nagrody:

Pani Aldonie Gaudyn, Inoutic/Deceuninck Sp. z o.

Panu Michałowi Fomaidisowi, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Panu Łukaszowi Packowi, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Panu Marcinowi Plichcie, Bayer Sp. z o.o.

Panu Tadeuszowi Twardzikowi, LS TECH HOMES SA

i dziękujemy Im za odwagę, chęć dzielenia się swoją wiedzą i efektami pracy, za zaangażowanie w codzienne realizowanie niełatwych zadań zakupowych w swoich przedsiębiorstwach.

 

Dziękujemy członkom Kapituły w składzie:

Pan Andrzej Arendarski – Przewodniczący Kapituły

Pani Aleksandra Antoniuk

Pani Aleksandra Laskowska-Rutkowska

Pan Jacek Czapliński

Pan Jacek Glinka

Pan Paweł Kubisiak

Pan Arkadiusz Szyszkowski

Pan Jarosław Wojciechowski-Boruta

za wsparcie konkursu, okazywaną nam ogromną życzliwość i poświęcenie czasu na merytoryczną, rzetelną ocenę zgłoszonych projektów.

Dziękujemy naszym partnerom: Krajowej Izbie Gospodarczej, „Harvard Business Review” i „DWUMIESIĘCZNIKowi ZAMAWIAJĄCY zamówienia publiczne w praktyce” za promocję konkursu oraz bieżące wsparcie jego realizacji na wszystkich etapach.

Dziękujemy partnerom mediowym i współorganizatorom konferencji PROCON / POLZAK  2017 za informowanie o konkursie i zachęcanie czytelników publikacji internetowych do udziału i promocji funkcji zakupowej.

Reprezentujemy żywotne interesy środowiska łańcucha dostaw w Polsce

W dniu 6 października w siedzibie PKP odbyło się spotkanie organizowane przez PSML. W spotkaniu uczestniczyło 28 firm i instytucji z całego kraju.

Inicjatywa „Kolej na Polskę” ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w środowisku biznesowym i administracji dotyczącego optymalnej lokalizacji centralnego hubu logistycznego oraz mobilizację do działań zmierzających do realizacji projektu.

W czasie spotkania dokonaliśmy przeglądu dotychczasowych działań podejmowanych w tym obszarze i uzgodniliśmy kolejne kroki w ramach wspólnego działania na rzecz hubu. W kolejnych tygodniach zwrócimy się jako środowisko do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury z konkretnym planem działań na rzecz hubu.

Lista firm i instytucji uczestniczących w spotkaniu:

1 Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów

2 PKP S.A.

3 PKP Cargo

4 PKP Polskie Linie Kolejowe

5 Teslog

6 ESA s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

7 Centrum Logistyki i Innowacji: Uczelnia Łazarskiego

8 Polska Izba Sedycji i Logistyki

9 Rohlig Suus

10 Pekaes

11 Symlog

12 Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych

13 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

14 Poczta Polska

15 Polsko-Chińska Rada Biznesu

16 Cursor S.A.

17 Langowski Shipping

18 Crusar

19 WSL, Instytut Logistyki i Magazynowania

20 Pol-Miedź Trans, Grupa KGHM

21 ABC Data SA

22 Anwil SA

23 PKN Orlen SA

24 Raben Group

25 CMC Logistics Poland Sp. z o.o.

26 Ministerstwo Rozwoju

27 Centralny Port Komunikacyjny

28 Polska Agencja Inwestycji i Handlu

 

Członkowie dla członków!

14. września zainaugurowaliśmy cykl warsztatów „Zakupy IT”.

Doskonała frekwencja i świetna dyskusja.

Michał Grzegorzewski, Head of Services Eastern Europe (Fujitsu), omówił temat: „Jak dostawcy budują cenę, sposoby kalkulacji kosztów – co wchodzi w koszt usługi i jak ocenić, czy oferta jest konkurencyjna? Jak odpowiedzieć na pytanie ile to powinno kosztować na podstawie zakresu, a nie porównania ofert.”

W drugiej części Paweł Czajka, Purchasing Director (Sygnity), rozmawiał z uczestnikami warsztatów

 • o największych ryzykach i klauzulach w umowach na wykonanie usług informatycznych,
 • o tym jak należycie szacować potencjał dostawców usług IT,
 • jak adresować kary w umowach,
 • jaka jest rola dystrybutorów sprzętu IT i licencji na polskim rynku,
 • na ile kupcy mają wpływ na finalną cenę produktu- potencjał negocjacyjny vs. marże dystrybucyjne,
 • i jakie marże spotykamy na rynku dystrybutorów.

Dziękujemy prelegentom, a także gospodyni Dorocie Kalickiej, koordynatorce Kasi Idasiak, pozostałym inicjatorkom Asi Golan i Ani Siennickiej.

Prezentacje są tutaj .

Kolejny warsztat już wkrótce. Zapewnij sobie miejsce już dziś zostając członkiem PSML.

A czy Ty masz temat, dookoła którego chciałbyś zbudować platformę wymiany wiedzy? Zapraszamy członków do aktywnego wykorzystania platformy PSML i współpracy przy organizowaniu spotkań tematycznych.

Idź na PROCON/POLZAK 2017 i wygraj!

Prestiżowy, unikalny benefit o wartości 6.000 zł do uzyskania podczas konferencji zakupowej PROCON/POLZAK 2017 !!!

 

Jeśli już jesteś członkiem PSML i weźmiesz udział w konferencji zakupowej PROCON/POLZAK 2017,

lub

w trakcie konferencji zapiszesz się do PSML ,

to będziesz mógł uczestniczyć w losowaniu niezwykle wartościowej, merytorycznie i finansowo, nagrody.

Losowanie odbędzie się podczas konferencji – drugiego dnia, wśród członków PSML uczestniczących odpłatnie w konferencji lub tych pełnopłatnych uczestników, którzy podczas konferencji wypełnią deklarację przystąpienia do PSML. Jeżeli wylosowanej osoby nie będzie, zostanie powiadomiona mailowo.

Twój benefit to indywidualny, tylko dla Ciebie, biznes coaching, który zostanie przeprowadzony przez profesjonalnego coacha akredytowanego w International Coach Federation, ze specjalizacją w obszarze zakupów, łańcucha dostaw i logistyki. Biznes coaching obejmie 5 sesji, po 2 godziny każda. Sesje odbędą się w odstępach 2 – 4 tygodni, tak więc cały proces w sumie potrwa 3 do 5 miesięcy.

Proces ten pomoże Ci przyspieszyć tempo rozwoju, polepszyć efekty działania w biznesie, karierze, życiu, zbudować i wzmocnić potrzebne umiejętności i kompetencje, osiągnąć przez Ciebie określone cele.

Benefit zostanie zrealizowany przez Beatę Tarnowską-Kupny.

s77a2379

 Jej tożsamość to skuteczność.

 Beata Tarnowska-Kupny – coach ACC ICF, mentor, doradca, partner w firmie konsultingowej. Współpracuje z Polish Women Network wspierającą kobiety w rozwoju zawodowym i osobistym. Ma ponad 20-letnie doświadczenie menadżerskie w obszarze zakupów i łańcucha dostaw w korporacjach polskich i globalnych. Posiada praktyczną  wiedzę budowania i rozwoju biznesu, realizacji projektów biznesowych, zarządzania zespołami w korporacjach, w tym w stylu coachingu menedżerskiego. Pomaga w osiąganiu celów biznesowych, zawodowych i prywatnych. Wspiera w rozwoju kompetencji, umiejętności i zasobów. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, przywództwie, przedsiębiorczości w biznesie, efektywności osobistej, wsparciu menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw i zakupami. Praca z ludźmi i wspieranie ich w rozwoju oraz realizacji celów to jej pasja.

kontakt: 601 221 221, beatatarnowska.pl

Zostań członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML)

 

Dzięki członkostwu PSML w IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management) masz możliwość korzystania z wiedzy firm z całego świata – 48 organizacji i ponad 250’000 członków. Dodatkowo to możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach (np. jednej z  największych konferencji zakupowych w Niemczech).

Jedyne w Polsce stowarzyszenie integrujące środowisko zakupowe i logistyczne budujące znaczenie i role tych funkcji w przedsiębiorstwach zarówno prywatnych jak i publicznych.

image002

Konferencje i dni handlowe – możliwość uczestniczenia

 

image004

 Komunikacja – otrzymujesz i tworzysz

 

image006

Projekty – możliwość zaangażowania

 

image008

Konkursy – możliwość uczestniczenia

 

image010

Organizacja – masz wpływ

 

Możesz podnosić swoje kwalifikacje i budować własny profesjonalizm uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez swoje koleżanki i kolegów Logistyków i Zakupowców.

Zgłoś się już dziś!

A wszystko to i wiele innych korzyści, osiągniesz w ramach rocznej składki członkowskiej w wysokości JEDYNIE 180 zł dla Członków Zwyczajnych.

 

 

PROCON/POLZAK 2017 – Zakupy 4.0

Już czwarty raz zapraszamy na organizowaną wspólnie z OptiBuy konferencję zakupową PROCON/POLZAK – prestiżowe wydarzenie zakupowe dla liderów, specjalistów, ekspertów – kreujących i wdrażających najnowsze trendy branżowe w organizacjach, tworzone przez praktyków dla praktyków.

Konferencja odbędzie się 17-18 października 2017r. w hotelu InterContinental w Warszawie.

W programie miedzy innymi:

 • goście specjalni

Serge Van Vooren – Vice President Purchasing QIAGEN z prezentacją „Supplier driven innovations”

Shahriar Tabrizi – Group Chief Procurement Officer SIVANTOS z prezentacją „The future of Commodity Management”

Andreas Pohle – Managing Partner a.m. consult  z prezentacją „Digitalization in Procurement 4.0”

Jan Vašek – Expert Cranfield Univ.|VSB-TU Ostrava z prezentacją „Crossing the chasm: the path to middle/senior purchasing manager”

dr Maciej Błaszak  –  nowa dawka wiedzy o pokrętności myślenia, umysłu i tajników poznawczych.

 • sześć bloków tematycznych

Zakupy indirect – wszyscy kupujemy te kategorie niezależnie od branży. Ciekawe przykłady pokażą nam jak robić to optymalnie, biorąc pod uwagę nie tylko bezpośrednia cenę zakup, ale również inne pozostałe koszty związane z ich użytkowaniem.

Zakupy direct – tematyka bloku obejmie m.in. zakupy dóbr o szybko zmieniających się cenach, druk 3D, automaty wydające – proces wdrożenia oraz korzyści z niego płynące.

Procesy i narzędzia – cyfryzacja zakupów – to jeden z głównych tematów przewodnich bloku. W programie: panel dyskusyjny z udziałem Dostawców platform zakupowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w organizacjach oraz nowe modele zarządzania zakupami.

Jak kupować outsourcing – nowość na tegorocznej edycji konferencji PROCON/POLZAK. W programie outsourcing w obszarach: logistyki, zarządzania biurem, usług IT (w finansach i nie tylko) oraz usług zarządzania ryzykiem.

Zakupy usług marketingowych – razem z SAR przygotowaliśmy dedykowany blok poświęcony zakupom komunikacji marketingowej i usług kreatywnych: najlepsze projekty prezentowane będą wspólnie przez agencje, zakupy i marketing, stających często do tej pory po przeciwnej stronie barykady.

Sesja case studies – w agendzie analiza przypadków z zakresu: kontraktów, wynajmu nieruchomości zakupu druku zakupu usług eksperckich (konsultingowych i prawnych) zakupu usług logistycznych zakupu opakowań.

Zapisy tutaj.

Dobre praktyki audytu mediowego

Zarządy trzech organizacji reprezentujących: managerów zakupów działających na rzecz marketerów (PSML), agencje reklamowe i domy mediowe (SAR) oraz IAA Polska podjęły decyzję o wspólnym promowaniu Dobrych praktyk audytu mediowego.

Dobre praktyki audytu mediowego to dokument wypracowany w trakcie obrad Reklamowego Okrągłego Stołu – ubiegłorocznej inicjatywy IAA Polska. 25 top managerów – przedstawicieli marketerów, audytorów mediowych, agencji reklamowych, domów mediowych i mediów, w trakcie 30 spotkań w grupach roboczych uzgodniło treść „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”. Częścią „Rekomendacji …” są  Dobre praktyki audytu mediowego. Warto podkreślić, że wśród uczestników obrad, którzy zaakceptowali treść dokumentu było czterech z pięciu aktywnych audytorów mediowych.

Dobre praktyki audytu mediowego mają ułatwić planowanie oraz sprawną  realizację procesów audytowych, przetargowych i efektywny zakup mediów. Dotyczą następujących obszarów tematycznych:

 • Niezależności i kompetencji
 • Poufności i wymiany informacji
 • Przebiegu procesu przetargowego
 • Metodologii i własności intelektualnej
 • Zakresu stosowania Dobrych praktyk

Pełny tekst Dobrych praktyk audytu mediowego dostępny jest tutaj:  2017-04-20_dobre_praktyki_audytu_mediowego_www_final

na stronach internetowych IAA Polska i SAR . Wkrótce znajdzie się również na stronach domów mediowych, audytorów mediowych oraz wszystkich sygnatariuszy „Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020.

IAA Polska, SAR oraz PSML podjęły również decyzję o bieżącym monitoringu zakresu stosowania Dobrych praktyk audytu mediowego.