Zostań Mentorem w „Top Young 100”

Projekt Top Young 100 skierowany do najzdolniejszych studentów tematyki łańcucha dostaw, firm oraz ośrodków akademickich, rozpocznie się już w kwietniu 2018.

Jednym z jego głównych filarów jest mentoring, dzięki któremu profesjonaliści z branży łańcucha dostaw będą mieli okazję rozwinąć w sobie kompetencje dobrego mentora poprzez motywowanie i wspieranie rozwoju studenta jak również poprzez udział w warsztatach rozwijających wiedzę i umiejętności mentoringowe.

Jeżeli jesteś osobą, która chce rozwijać się jako lider i osoba wspierająca rozwój innych, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do roli mentora w programie Top Young 100!

Szczegółowy opis roli mentora znajduje się poniżej:

mentor_rola

Więcej szczegółów można również znaleźć na www.topyoung100.com oraz na LinkedIn PSML.

Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmu wprowadzającego dla osób nie zaznajomionych z projektem.

Zapraszamy do kontaktu: topyoung100@psml.pl  kacper.canibol@psml.pl  teodor.kula@psml.pl

Projekt „Kolej na Polskę” wkracza w fazę koncepcyjną w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju

W środę 20.12.2017 r. grupa reprezentantów Projektu „Kolej na Polskę” uczestniczyła w ważnym spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw logistycznych, dystrybucyjnych oraz środowiska akademickiego i biznesowego:
Aleksandra Laskowska-Rutowska – Centrum Logistyki i Innowacji, Uczelnia Łazarskiego
Iwetta Drewko-Bieńkowska – Rohlig Suus
Juliusz Skurewicz – Polska Izba Spedycji i Logistyki
Karolina Gorzelak – ESA Logistika
Marcin Zaremba – PKP S.A.
Mariusz Geraltowski – Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów
Michał Golańczyk – Morska Agencja Gdynia
Piotr Sędziak – ABC Data
Sławomir Monkiewicz – PKP PLK
Tomasz Moś – PKP S.A.
Spotkanie zaowocowało wypracowaniem strategii działania oraz szczegółowego planu realizacji Projektu.
Najbliższe wyzwania, jakie czekają grupę projektową to zdefiniowanie zakresu, celi, mierników realizacji oraz obszarów tematycznych podejmowanych w ramach Projektu.
Do końca lutego zaplanowano sfinalizowanie fazy koncepcyjnej projektu. II kwartał 2018 r. będzie okresem intensyfikacji działań projektowych i rozpoczęcia fazy realizacji Projektu opartego na bilateralnej współpracy pomiędzy administracją rządową a środowiskiem biznesowym reprezentowanym przez członków Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów.

Biała Księga – Przetarg na Event i Przetarg na PR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów wraz z Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR – współorganizatorem Dialogu oraz z partnerami i przedstawicielami zleceniodawców opublikowało dwa kolejne rozdziały Białej Księgi: Eventy i PR, zawierające wytyczne i rekomendacje dla tych obszarów. Rozdziały zawierają również przygotowane przez obie strony (klientów i agencje) wzorcowe narzędzia i dokumenty przetargowe.

Oba rozdziały obejmują wiele zagadnień istotnych dla efektywności procesu przetargowego, jego kosztów i wyników, wśród nich m.in.:

 • analiza potrzeb i określanie celów biznesowych,
 • źródła do budowania wiedzy o rynku dostawców,
 • wytyczne oraz wzory dokumentów do przeprowadzenia zapytania o informację – RFI (Request For Information),
 • rekomendowane modele przetargów,
 • wytyczne i wzorcowe dokumenty briefu,
 • rekomendacje dotyczące komunikacji w przetargach i dostępności klienta na etapie przetargu (wytyczne dotyczące briefu, spotkań de-briefingowych i sesji kierunkowych),
 • szczegółowy harmonogram przetargu i minimalny czas w przetargu,
 • kryteria i wagi ocen w przetargach oraz wzorcowe arkusze ocen,
 • terminy płatności i koszt pieniądza w czasie,
 • opłaty za udział w przetargu,
 • ochrona praw autorskich w przetargu,
 • zasady prawidłowego kosztorysowania – wytyczne oraz wzorcowe tabele.

Gorąco dziękujemy ekspertom zakupowym

z grupy PR: Jolancie Styrc (GSK), Annie Serwacińskiej i Karolinie Nieśmiałek (L`Oreal)

oraz z grupy Eventowej: Magdalenie Galińskiej, Piotrowi Burdzy (Orange), Elenie Dawidczyk (Orlen), Jackowi Łapienieckiemu (Grupa Żywiec), Jolancie Styrc (GSK), Piotrowi Żyłowskiemu (L`Oreal)

za ich zaangażowanie i wkład w prace grup tematycznych.

Patriotyzm gospodarczy i projekt Top Young 100

Patriotyzm gospodarczy? Czym tak naprawdę jest? To ideologiczny koniunkturalizm, czy praktyczna potrzeba? Nie chodzi tu oczywiście o ten krzykliwy, rozhukany, zbyt często skupiający się na negacji i konfrontacji, ale o ten stonowany, pragmatyczny i konsekwentnie prowadzący do celu.

Przeczytaj o TopYoung100 w Eurologistics:

patriotyzm-gospodarczy

BIAŁA KSIĘGA BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

PODPISANIE DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ DOBRYCH PRAKTYK I STANDARDÓW WSPÓŁPRACY „KLIENT-AGENCJA” PRZEZ  8 ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W DIALOGU BRANŻOWYM.

24 listopada w Studio Bank w Warszawie, w obecności wszystkich ekspertów reprezentujących zakupy, marketing i agencje,  została podpisana Biała Księga Komunikacji Marketingowej.

Podpisy złożyły wszystkie organizacje biorące udział w trwającym od dwóch lat Dialogu Branżowym, jako wyraz akceptacji zawartych w niej rekomendacji i promocji opracowanych standardów:  Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML – organizatorzy Dialogu, a także  IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,  ZFPR – Związek Firm Public Relations, IAA Polska – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, KAE Klub Agencji Eventowych SAR, SOIT – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel oraz SBE Stowarzyszenie Branży Eventowej.

Celem Dialogu Branżowego było stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz ustalenie najlepszych standardów współpracy i narzędzi przetargowych w 8 kategoriach marketingowych (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,), mając na uwadze równość i partnerstwo biznesowe stron oraz najwyższą możliwą efektywność w zakupach marketingowych.

W 2016 r. rozpisano co najmniej 655 przetargów, co oznacza, że tylko na ich przygotowanie agencje wydały ponad 130 milionów złotych. Ponadto 20% tych przetargów w ogóle nie zostało rozstrzygniętych. Koszty przygotowania przetargów obciążają wszystkich uczestników rynku reklamowego, ten ciężar osłabia agencje i tak, jak każdy koszt musi być uwzględniony w ostatecznym bilansie firmy, co w konsekwencji również przekłada się na ceny usług dla klientów. Wierzymy, że proces, który  jest opisany bardzo szczegółowo w Białej Księdze, nie tylko pozwoli ograniczyć te koszty poprzez lepsze przygotowanie przetargów ale również pomoże wybierać lepszych partnerów, co wpłynie na efektywniejsze budowanie marek – powiedział  podczas spotkania Szymon Gutkowski, Prezes  Stowarzyszenia SAR. 

Biała Księga to pierwszy z dziewięciu rozdziałów w postaci uogólnionych wytycznych i rekomendacji na bazie pracy 8 grup. Zawiera zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją. Organizacje reprezentujące rynek komunikacji marketingowej w Polsce podpisały deklarację przyjęcia Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej jako rekomendacji nowych standardów i dobrych praktyk oraz zobowiązały się do ich promocji w środowisku i wśród swoich członków.

Manual przetargowy buduje efektywność procesów, przez co prowadzi do obniżenia kosztów. Równie ważne jest jednak budowanie mechanizmów zaufania między reklamodawcą a agencją, które umożliwia ścisłą współpracę między tymi podmiotami. Z badań wynika, (McKinsey’ 2012), że ścisła, partnerska współpraca to o 50% lepsze wyniki rentowności w porównaniu ze spółkami, które tego nie robią. Manual Przetargowy to nie tylko „bottom line” ale również „top line” – powiedział podczas spotkania Mariusz Gerałtowski, Prezes  PSML.

Każdy kolejny rozdział dotyczący przetargu na jedną z ośmiu kategorii (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,) będzie odnosił się do pierwszego rozdziału wytycznych, a w razie odstępstw od głównych rekomendacji zachowa własne zapisy i specyficzne narzędzia przetargowe (zgodnie z ustaleniami 8 grup ekspertów). Każdy z publikowanych rozdziałów zawierał będzie: wytyczne w formie opisowej oraz narzędzia przetargowe (wzory dokumentów).

Pierwszym dużym sukcesem projektu już dziś jest to, że tak wiele kompetentnych i zajętych osób z branży, zarówno ze strony agencji jak i reklamodawców znalazło czas, aby usiąść przy jednym stole i stworzyć Białą Księgę, która ma służyć interesom obydwu stron –  przyznał dziękując wszystkim uczestnikom projektu Szymon Gutkowski, Prezes Stowarzyszenia SAR.

W dyskusji nad projektem wzięło udział 41 ekspertów ze strony agencji oraz 41 ekspertów ze strony reklamodawców reprezentujących firmy w najbardziej reklamujących się branżach: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział 220 uczestników.

Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znajdą się w publikowanych rozdziałach na wspólnej platformie: http://dobryprzetarg.com.pl/kategorie/biala-ksiega-standardy-i-dobre-praktyki-w-zakupach-marketingowych.html. Kolejne rozdziały Białej Księgi zostaną opublikowane jeszcze w grudniu 2017 r. oraz styczniu i marcu 2018 r.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Partnerzy:

Związek Firm Public Relations

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

Partnerzy medialni:

Media&Marketing Polska

MeetingPlanner

Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej – Dialog Branżowy obejmująca wypracowanie standardów postępowania na drodze dialogu społecznego została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju!

Moment podpisania Białej Księgi

Przedstawiciele organizacji, które podpisały Deklarację

przedstawiciele-organizacji-ktore-podpisaly-deklaracje

 

Spotkanie Biała Księga 24.XI.2017

Co nowego w Top Young 100?

Projekt Top Young 100 ruszy na przełomie lutego/marca 2018 i będzie inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów logistyki w Polsce. Tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Będzie miał na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych na skale Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Projekt będzie inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Zapraszamy na stronę internetową www.topyoung100.pl oraz facebooka wydarzenia: https://www.facebook.com/topyoung100/

„Kolej na Polskę” – kolejne kroki po spotkaniu z Ministerstwem Rozwoju

W ramach inicjatywy „Kolej na Polskę” zainicjowanej przez PSML, w czwartek 19.10.2017 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju.

Ze strony MR w spotkaniu wzięli udział:

– Pan Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu
– Pan dr Jacek Bartosiak – Adwokat, Partner Zarządzający, Pełnomocnik M. Wilda w sprawie Projektu CPK
– Pani Grażyna Ciurzyńska – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju
– Pan Michał Dorociak – Asystent Wicepremiera Mateusza Morawieckiego
– Pan Bartosz Piasecki – Asystent Podsekretarza Stanu Tadeusza Kościńskiego

Ze strony grupy projektowej na spotkanie zostali włączeni:

– Pan Mariusz Gerałtowski – Prezes PSML
– Pani Aleksandra Laskowska-Rutowska – Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji, Uczelnia Łazarskiego
– Pani Iwetta Drewko-Bieńkowska – Dyrektor Transportu Kolejowego, Rohlig Suus
– Pan Mirosław Antonowicz – Członek Rady Nadzorczej, PKP S.A.
– Pan Tomasz Sączek – Ekspert z dziedziny łańcuchów dostaw, Właściciel Teslog
– Pani Karolina Gorzelak – Koordynator Projektów Intermodalnych, ESA Logistika

Podjęta inicjatywa „Kolej na Polskę” spotkała się z dużym zrozumieniem potrzeby budowy i realizacji spójnej strategii dla logistyki w Polsce w kontekście projektu „Jednego Pasa, Jednej Drogi”.

Spotkanie pozwoliło na uzyskanie potwierdzenia, iż najprawdopodobniej w perspektywie miesiąca zostanie podjęta decyzja o Ministerstwie właściwym dla tematu.

Uzgodniono również współpracę w formule projektu prowadzonego przez Ministerstwo, uwzględniającego zaangażowanie przedstawicieli rynku jako liderów projektu – w tym przypadku również grupę projektową „Kolej na Polskę”, w prace nad przygotowaniem i wdrożeniem strategii.

W najbliższych 2-3 tygodniach grupa projektowa spotka się w Ministerstwie, by zapoznać się z formułą działania (na bazie doświadczeń z realizacji Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”) i przygotowywać dalsze kroki. Chcemy również wykorzystać ten czas na sformułowanie grupy roboczej spośród firm i instytucji uczestniczących w inicjatywie „Kolej na Polskę” oraz opracowanie przeglądu sytuacji i wyzwań na dzień dzisiejszy jako materiał zasilający.

Zapraszamy do zgłaszania uczestników do grupy roboczej, która weźmie udział w przyszłych pracach w ramach współpracy z Ministerstwem. Na dzień dzisiejszy udział w grupie weźmie Karolina Gorzelak reprezentując PSML i równocześnie ESA Logistika. Otrzymaliśmy również potwierdzenie oddelegowania jednego uczestnika z ramienia PKP S.A.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Karoliny GorzelakMail: Karolina.Gorzelak@psml.pl

Marta Szymańska z firmy Danfoss LIDEREM ZAKUPÓW 2017

Ogłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów konkurs na LIDERA ZAKUPÓW 2017 został rozstrzygnięty.

 

Gratulujemy zwyciężczyni:

Pani Marcie Szymańskiej z firmy  Danfoss

zdobycia tytułu LIDERA ZAKUPÓW 2017

 

oraz gratulujemy wyróżnionym:

Panu Danielowi Mateli, Imperial Tobacco Polska S.A.

Paniom Agacie Mazurkiewicz i Agacie Kulikowskiej, TAURON.

Słowa najwyższego uznania należą się wszystkim osobom, które podjęły wyzwanie i zgłosiły swoje projekty to tegorocznego konkursu.

 

Gratulujemy pozostałym nominowanym do nagrody:

Pani Aldonie Gaudyn, Inoutic/Deceuninck Sp. z o.

Panu Michałowi Fomaidisowi, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Panu Łukaszowi Packowi, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Panu Marcinowi Plichcie, Bayer Sp. z o.o.

Panu Tadeuszowi Twardzikowi, LS TECH HOMES SA

i dziękujemy Im za odwagę, chęć dzielenia się swoją wiedzą i efektami pracy, za zaangażowanie w codzienne realizowanie niełatwych zadań zakupowych w swoich przedsiębiorstwach.

 

Dziękujemy członkom Kapituły w składzie:

Pan Andrzej Arendarski – Przewodniczący Kapituły

Pani Aleksandra Antoniuk

Pani Aleksandra Laskowska-Rutkowska

Pan Jacek Czapliński

Pan Jacek Glinka

Pan Paweł Kubisiak

Pan Arkadiusz Szyszkowski

Pan Jarosław Wojciechowski-Boruta

za wsparcie konkursu, okazywaną nam ogromną życzliwość i poświęcenie czasu na merytoryczną, rzetelną ocenę zgłoszonych projektów.

Dziękujemy naszym partnerom: Krajowej Izbie Gospodarczej, „Harvard Business Review” i „DWUMIESIĘCZNIKowi ZAMAWIAJĄCY zamówienia publiczne w praktyce” za promocję konkursu oraz bieżące wsparcie jego realizacji na wszystkich etapach.

Dziękujemy partnerom mediowym i współorganizatorom konferencji PROCON / POLZAK  2017 za informowanie o konkursie i zachęcanie czytelników publikacji internetowych do udziału i promocji funkcji zakupowej.

Reprezentujemy żywotne interesy środowiska łańcucha dostaw w Polsce

W dniu 6 października w siedzibie PKP odbyło się spotkanie organizowane przez PSML. W spotkaniu uczestniczyło 28 firm i instytucji z całego kraju.

Inicjatywa „Kolej na Polskę” ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w środowisku biznesowym i administracji dotyczącego optymalnej lokalizacji centralnego hubu logistycznego oraz mobilizację do działań zmierzających do realizacji projektu.

W czasie spotkania dokonaliśmy przeglądu dotychczasowych działań podejmowanych w tym obszarze i uzgodniliśmy kolejne kroki w ramach wspólnego działania na rzecz hubu. W kolejnych tygodniach zwrócimy się jako środowisko do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Infrastruktury z konkretnym planem działań na rzecz hubu.

Lista firm i instytucji uczestniczących w spotkaniu:

1 Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów

2 PKP S.A.

3 PKP Cargo

4 PKP Polskie Linie Kolejowe

5 Teslog

6 ESA s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

7 Centrum Logistyki i Innowacji: Uczelnia Łazarskiego

8 Polska Izba Sedycji i Logistyki

9 Rohlig Suus

10 Pekaes

11 Symlog

12 Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych

13 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

14 Poczta Polska

15 Polsko-Chińska Rada Biznesu

16 Cursor S.A.

17 Langowski Shipping

18 Crusar

19 WSL, Instytut Logistyki i Magazynowania

20 Pol-Miedź Trans, Grupa KGHM

21 ABC Data SA

22 Anwil SA

23 PKN Orlen SA

24 Raben Group

25 CMC Logistics Poland Sp. z o.o.

26 Ministerstwo Rozwoju

27 Centralny Port Komunikacyjny

28 Polska Agencja Inwestycji i Handlu

 

Członkowie dla członków!

14. września zainaugurowaliśmy cykl warsztatów „Zakupy IT”.

Doskonała frekwencja i świetna dyskusja.

Michał Grzegorzewski, Head of Services Eastern Europe (Fujitsu), omówił temat: „Jak dostawcy budują cenę, sposoby kalkulacji kosztów – co wchodzi w koszt usługi i jak ocenić, czy oferta jest konkurencyjna? Jak odpowiedzieć na pytanie ile to powinno kosztować na podstawie zakresu, a nie porównania ofert.”

W drugiej części Paweł Czajka, Purchasing Director (Sygnity), rozmawiał z uczestnikami warsztatów

 • o największych ryzykach i klauzulach w umowach na wykonanie usług informatycznych,
 • o tym jak należycie szacować potencjał dostawców usług IT,
 • jak adresować kary w umowach,
 • jaka jest rola dystrybutorów sprzętu IT i licencji na polskim rynku,
 • na ile kupcy mają wpływ na finalną cenę produktu- potencjał negocjacyjny vs. marże dystrybucyjne,
 • i jakie marże spotykamy na rynku dystrybutorów.

Dziękujemy prelegentom, a także gospodyni Dorocie Kalickiej, koordynatorce Kasi Idasiak, pozostałym inicjatorkom Asi Golan i Ani Siennickiej.

Prezentacje są tutaj .

Kolejny warsztat już wkrótce. Zapewnij sobie miejsce już dziś zostając członkiem PSML.

A czy Ty masz temat, dookoła którego chciałbyś zbudować platformę wymiany wiedzy? Zapraszamy członków do aktywnego wykorzystania platformy PSML i współpracy przy organizowaniu spotkań tematycznych.