Członkowie zwyczajni

Dlaczego warto być Członkiem Zwyczajnym ?

Jedyne w Polsce stowarzyszenie integrujące środowisko zakupowe i logistyczne budujące znaczenie i role tych funkcji w przedsiębiorstwach zarówno prywatnych jak i publicznych.

Możesz podnosić swoje kwalifikacje i budować własny profesjonalizm uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez swoje koleżanki i kolegów Logistyków i Zakupowców:

Masz bezpośredni wpływ na wybór władz PSML jak również możesz zostać do nich wybrany.

Masz pierwszeństwo zgłaszając swój udział w warsztatach logistycznych i zakupowych zarówno w Warszawie jaki i w innych miastach w Polsce (Poznań, Wrocław).

Otrzymasz specjalne stawki uczestnicząc w konferencjach współorganizowanych przez PSML np. PROCON/POLZAK wraz z OptiBuy, Polzak Marketing wraz z SARem.

Możesz uczestniczyć na preferencyjnych warunkach w konferencjach, w których PSML jest partnerem np.  Polski Kongres Zamawiających, Modern Warehouse, LogDays.

Możesz aktywnie uczestniczyć w dialogu branżowym SAR – PSML i osobiście kreować najlepsze standardy zakupowe i przetargowe w kategoriach komunikacji marketingowej.

Twoja firma może uczestniczyć w projektach na rzecz silnej roli Polski w systemie logistycznym świata np. poprzez działania w grupie inicjatywnej projektu „Nowy Jedwabny Szlak” mającego istotny wpływ na przyszłość branży.

Możesz współtworzyć wydawnictwa przygotowywane wspólnie przez PSML i Open Nexus – naszego Członka Wspierającego np. Poradnik Zarządzanie Zakupami, Klucz do zakupów w firmie czy przygotowywane właśnie Poradnik Zakupowy dla Zamawiających Publicznie.

Korzystasz z wiedzy swoich koleżanek i kolegów z całego świata poprzez członkostwo PSML w IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management – 48 organizacji i ponad 250’000 członków) i możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach  (np. jednej z największych konferencji zakupowych w Niemczech).

Twoja firma może znaleźć partnerów handlowych – dostawców ale również odbiorców – poprzez uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach handlowych np. w Polsko Niemieckich dniach handlowych czy Sourcing Days organizowanych w CEE przez BME –  nasze siostrzane stowarzyszenie z Niemiec.

Jesteś zapraszany do wzięcia udziału w konkursach Lider Zakupów i Executive in Procurement z ciekawymi projektami które zrealizowałeś.

Możesz ubiegać się o udział w projekcie TOP Young 100, którego celem jest intensywne wspieranie rozwoju kompetencji najbardziej utalentowanych studentów logistyki w Polsce.

Możesz zostać prelegentem w webinariach Akademii Zakupowej przygotowywanych we współpracy z Open Nexus.

Możesz przy naszej pomocy zorganizować swój warsztat i podzielić się swoim doświadczeniem i zrealizowanymi inicjatywami.

Jeżeli potrzebujesz zdobywać wiedzę w konkretnych obszarach lub poznać jak inni rozwiązują wyzwania przed którymi stoisz, możesz zostać studentem współorganizowanych przez PSML studiach podyplomowych „Zarządzanie zakupami” na Akademii Leona Koźmińskiego, a także możesz zgłaszać je do agendy naszych warsztatów i webinarów.

Powiadomimy Cię o webinariach organizowanych przez Open Nexus i Harvard Business Review dotyczących najlepszych praktyk łańcucha dostaw.

Przeczytasz o najnowszych trendach w logistyce z artykułów napisanych przez naszych członków i sympatyków. Możesz sam (a) zgłosić do publikacji swoje teksty z obszaru logistyki zarówno na stronach PSML jak również na jednym z największych portali poświęconych logistyce.

Skonsultujesz swój pomysł lub wątpliwości z profesjonalistami z obszaru logistyki i zakupów

Nawiążesz kontakty zawodowe z ekspertami łańcucha dostaw.

Członkiem zwyczajnym może być każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, zajmujący się zarządzaniem łańcuchem dostaw, logistyką lub zakupami, legitymujący się wykształceniem i praktyką w tym zakresie. Kandydaci są akceptowani przez Zarząd PSML. Pragniemy podkreślić, że PSML nie jest organizacją prezesów i dyrektorów. Jesteśmy otwarci na menedżerów wszystkich szczebli i każdy, kto należy do kadry zarządzającej w polskich firmach, widzi sens współpracy z kolegami „po fachu” i akceptuje statut PSML, może do nas dołączyć. Jeśli chcesz możesz się zapisać tutaj.

Składka członkowska wynosi PLN 180,00 / rok.