Kontakt 

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

ul. Rakowiecka 41/8
02-521 Warszawa

Tel. + 48 22 64 64 400
+48 695 350 328
Tel./fax + 48 22 64 64 406

e-mail: biuro(at)psml.org.pl

REGON: 015337831 NIP: 521-32-26-558

Konto bankowe: PKO BP S.A. VI O/Warszawa nr 44 1020 1068 0000 1902 0001 8143