Logistyka

Departamenty Logistyki firm – liderów rynków coraz częściej obejmują funkcje strategiczne wdrążając nowe rozwiązania na poziomie regionalnym lub globalnym. Budują swoją pozycję wewnątrz organizacji tworząc nowe wartości dla firmy, w tym m.in:

– zarządzanie projektami: poszukiwanie rozwiązań realizujących cele biznesowe swoich klientów

– zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw

– wdrażanie innowacji

– wdrażanie nowych modeli współpracy na linii klient-operator logistyczny oraz budowanie relacji partnerskich z kluczowymi klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

PSML promuje wszelkie działania zwiększające pozycję i autorytet funkcji logistycznej, a także wspiera wszystkich swoich członków i sympatyków w rozwijaniu ich wiedzy strategicznej i operacyjnej.

Naszym celem jest integracja środowiska łańcucha dostaw i tworzenie platformy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy do Stowarzyszenia i podejmowania współpracy z naszymi koleżankami i kolegami.