BME

bme-logo

Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), założone w 1954 roku, jest wiodącym stowarzyszeniem menedżerów łańcucha dostaw, kupców i logistyków w Niemczech i Europie Środkowej. Oferuje pomoc i wsparcie wszystkim swoim członkom, którzy należą do wszystkich sektorów przemysłu i usług, handlu, bankowości, ubezpieczeń i instytucji publicznych. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest transfer know-how w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw, w zakupach i logistyce. BME realizuje te zadania poprzez stałą ofertę szkoleniową, edukacyjną oraz wymianę doświadczeń, a także poprzez prace naukowe na temat nowych metod, procedur i technik. Ponadto BME wspiera swoich członków w rozwoju nowych rynków oraz procesów gospodarczych.