ELA

The European Logistics Association – Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, jest federacją 30 organizacji krajowych, obejmujących prawie każdy kraj w Europie Środkowej i Zachodniej.

Celem ELA jest udostępnianie członkom forum do komunikacji i promocji profesjonalistów łańcucha dostaw.

W szczególności ELA:

•             co roku przyznaje Europejską Nagrodę Logistics Excellence za najlepszy logistyczny projekt roku
•             zaprasza doktorantów z całej Europy na doroczny warsztat ELA mający na celu analizę wybranych aspektów z zakresu logistyki i łańcucha dostaw
•             organizuje wspólne imprezy i spotkania promujące współpracę z Parlamentem Europejskim i jego Komisjami.

Pod Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne bezpośrednio podlega ECBL – The European Board for Certification in Logistics (Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce). ECBL to niezależny organ składający się z krajów członkowskich, które dobrowolnie godzą się udostępniać standardy kompetencji w logistyce i stosować się do wspólnych poziomów procedur zapewnienia jakości. ECBL jest kustoszem standardów ELA i jako taki odpowiada za aktualizację standardów ELA gdy tylko jest to niezbędne.