IFPSM

Print

The International Federation of Purchasing and Supply Management jest międzynarodową federacją jednoczącą 43 narodowe organizacje zrzeszające łącznie 200 tys. menadżerów i specjalistów z zakresu Supply Chain, Logistyki, Zakupów i Gospodarki Materiałowej.

IFPSM to organizacja apolityczna o charakterze non-profit, mająca na celu integrację w skali globalnej środowiska Logistycznego, Zakupowego oraz Supply Chain. Organizuje szkolenia, seminaria oraz tzw. zimowe i letnie branżowe szkoły zawodowe. IFPSM certyfikuje również szkolenia organizowane przez organizacje narodowe.

Fundamentalną zasadą IFPSM jest wysoki profesjonalizm działaczy i członków organizacji oraz bezwzględne przestrzeganie standardów etycznych zapisanych w jej statucie.

Dzięki długotrwałym staraniom prof. K. Rutkowskiego na polu naukowym i dyplomatycznym, PSML uzyskał w 2010 r. status pełnego członka IFPSM. W ten sposób PSML stał się jedyną organizacją reprezentującą polskie środowisko Logistyczno –Zakupowe na forum międzynarodowym IFPSM.

Jak możemy skorzystać z członkostwa w IFPSM ?

Zależy to tylko od nas i naszej aktywności w PSML. Możemy uczestniczyć (po kosztach) w szkoleniach na najwyższym światowym poziomie, organizować e-learning dla polskich menadżerów zgodnie z akredytacją IFPSM, uzyskać dostęp do zasobów wiedzy i doświadczeń poszczególnych członków oraz pozyskiwać prelegentów na nasze Kongresy, szkolenia i spotkania.

Szczegółowe informacje dotyczące IFPSM i jej działalności znajdziecie na stronie www:
http://www.ifpmm.org/