Praca: dam/podejmę

Niniejsza sekcja strony internetowej PSML dedykowana jest tym członkom Stowarzyszenia, którzy poszukują pracowników lub zainteresowani są podjęciem nowej pracy. Umieszczamy na niej uzgodnione ogłoszenia osób i firm należących do PSML.

– Zlecenia publikacji ogłoszeń pracodawców powinny zawierać treść ogłoszenia, niezbędne linki oraz termin ważności. Ogłoszenia są publikowane z uwzględnieniem wymogów technicznych oprogramowania strony www.psml.pl

– Zlecenia publikacji ogłoszeń pracowników powinny zawierać  profil zawodowy, preferowane kierunki rozwoju zawodowego, niezbędne dane kontaktowe i zgodę na publikację udostępnionych danych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych oraz na publikację w okresie od dnia …… do dnia ……. na stronie www.psml.pl mojego profilu zawodowego zawierającego udostępnione PSML dane osobowe i kontaktowe.”

 

Zlecenia publikacji ogłoszeń oraz uzgodnienia dotyczące szczegółów tychże publikacji przyjmuje p. Małgorzata Adamska mail: malgorzata.adamska@psml.pl