Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy ….

(strona w rekonstrukcji)

Pola oznaczone ‚*’ (gwiazdka) są polami wymaganymi.

         
Udział każdej osoby towarzyszącej w bankiecie to dodatkowy koszt 200,00 PLN (+ VAT) o ile uzgodnienia z organizatorem nie stanowią inaczej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (dalej zwane PSML) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu prowadzonej przez PSML działalności oraz dla celów identyfikacji uczestników Kongresu PSML. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących działalności PSML. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.