Huby kompetencji zakupowych w Polsce

6. kwietnia spotkaliśmy się w licznym gronie aby podyskutować o perspektywach rozwoju hubów kompetencji zakupowych w Polsce. Wymianę informacji i bieżących doświadczeń rozpoczął przedstawiciel Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL przedstawiając kontekst SSC w Polsce – ich rozwój i perspektywy z wyszczególnieniem funkcji zakupowej.

Dzięki obecnym na spotkaniu przedstawicielom Fujitsu, Astra Zeneca, JLL mogliśmy zapoznać się z różnymi modelami aktualnie funkcjonującymi w naszym otoczeniu.

Dyskutowaliśmy również o tym czy się da przygotowywać i realizować strategie na dystans i co jest do tego potrzebne. Doszliśmy do konkluzji ze w określonych warunkach jest to możliwe ale kluczowym warunkiem sukcesu są odpowiednie kompetencje. Dlatego uzgodniliśmy współpracę przy zasileniu programu TOP Young 100 oraz cyklu inspiracyjnych video Procurement Crossing Career.