Dla prasy

Wszystkie bieżące informacje na temat Stowarzyszenia PSML

Księga znaków PSML

Księga znaków

Domyślny logotyp PSML

Logotyp PSML czarny

Logotyp PSML biały

Inne wersje logotypów

Sygnet PSML czarny

Sygnet PSML biały

Projekty pod PSML

PSME

CPO Club

Warsztaty Zakupowe PSML

Top Young 100

CloudNine

Junior Top Young

PROCON POLZAK 2019

Lider Zakupów 2019