Rada programowa

Prof. nadzw. Aleksandra Laskowska – Rutkowska
Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu,
Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji, Uczelnia Łazarskiego

Wieloletni pracownik SGH, obecnie Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach The Candian MBA (program SGH i University of Quebec) i WEMBA (program SGH i University of Minnesota) oraz studiach podyplomowych SGH, SGGW i Uczelni Łazarskiego.

Ekspert z obszaru logistyki i innowacji. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki w tym książek, a także opracowań i ekspertyz z obszaru innowacji dla: Ministerstwa Gospodarki, OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) , PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego.
Członek Kapituły dorocznego ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Eurologistics „Produkt Innowacyjny dla Logistyki”.

Katarzyna Piątkowska
Dyrektor Zarządzający w firmie Havi Logistics

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Logistyki Akademii Leona Koźmińskiego oraz programów managerskich w Institute of Management Development w Szwajcarii i Georga Institute of Technology w Atlancie.

Posiada ponad 25 lat doświadczenia, zarówno w obszarze komercji, wsparcia sprzedaży, jaki i szeroko rozumianego łańcucha dostaw. Od wielu lat będąc członkiem Zespołów Zarządzających tworzyła strategie oraz prowadziła transformacje biznesu zarówno w obszarze Sprzedaży, jak i Łańcucha Dostaw w czołowych firmach rynku FMCG, takich jak Coca-Cola, Twinings, czy Lotte Wedel. Posiada unikalne doświadczenie z różnych obszarów organizacji, co gwarantuje szerokie rozumienie spektrum biznesu.

Sukces w biznesie opiera na pozytywnym przywództwie oraz współpracy z fantastycznymi ludźmi, którzy dzięki swojej wiedzy, pozytywnemu nastawieniu i ogromnemu zaangażowaniu budują profesjonalizm gwarantujący bardzo dobre wyniki biznesowe i finansowe.

Od kilku lat działa jako mentor współpracując zarówno ze studentami, jak również wspierając i promując kobiety w biznesie.

Siła leadership’u oraz wieloletnie doświadczenie gwarantują skuteczność i efektywność procesu mentoringowego. Ciekawość ludzi i atencja na młode pokolenie pozwala rozwijać uczestnika w obszarze przywództwa budując na jego mocnych stronach. Wspomaga ludzi ambitnych, odważnych i dążących do osiągnięcia satysfakcji z życia zawodowego i nie tylko.

 

Krzysztof Maśny
Senior Executive / Supply Chain and Logistics

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej/University of Minnessota. Posiadający ponad 25 lat doświadczenia w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw na różnorodnych stanowiskach i firmach (IBM, METRO Group, Castorama) oraz ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu firmą jako Dyrektor Zarządzający w tym także na stanowiskach regionalnych w Europie.

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu różnorodnych projektów optymalizujących koszty i efektywność łańcuchów dostaw i logistyki. Dogłębna znajomość logistyki i łańcucha dostaw sieci handlowych w różnorodnym asortymencie od artykułów przemysłowych, żywności w kontrolowanej temperaturze, mrożonek, ryb, owoców i warzyw, zarówno w obszarze logistyki krajowej jak i importu. Praktyczna wiedza we wprowadzaniu różnych rozwiązań magazynowych, transportowych i cross-dockingowych.

Liczne wdrożenia systemów informatycznych wspierających procesy w łańcuchu dostaw w tym systemów SAP. Laureat Nagrody Menedżera Logistyki roku 2009 przyznawanej przez środowisko logistyczne PSML w uznaniu za dokonania w karierze zawodowej. W 2012 rok Castorama Polska otrzymała wyróżnienie specjalne w badaniu rynkowym Supply Chain Designer.

Katarzyna Słabowska
Logistics Department Director, Żabka Polska

Dyrektor Departamentu Logistyki w spółce Żabka Polska, od września 2015 roku odpowiada za zarządzanie łańcuchem dostaw sieci convenience (ponad 5000 sklepów Żabka i Freshmarket), w tym w szczególności zarządzanie zapasami, transportem i logistyką magazynową w 5 centrach logistycznych. Z sukcesem realizuje projekty mające na celu optymalizację kosztów, wzrost wydajności, standaryzację procesów skupiając uwagę głównie na innowacjach i i poprawie jakości obsługi klientów.

Swoje doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobywała w branży farmaceutycznej w firmie ACP Pharma S.A. (obecnie Grupa Neuca), gdzie kolejno zajmowała stanowiska Kontrolera Finansowego ds. Logistyki, Dyrektora Logistyki i Dyrektora Łańcucha Dostaw.

Karierę zawodową rozpoczynała w Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. , gdzie przez blisko 6 lat prowadziła projekty m. in. z zakresu audytów sprawozdań finansowych, co pozwoliło jej rozwinąć ponad przeciętne umiejętności analityczne i kontrolingowe.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i jest członkiem ACCA. Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw ukończonego na tej samej uczelni.

Andrzej Pawlak
Head of Business Development Central & Eastern Europe, DHL

Business Development Director w Środkowej i Wschodniej Europie, od czterech lat odpowiada za rozwój biznesu i budowanie relacji z klientami firmy DHL Supply Chain – od zeszłego roku nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rosji. Z logistyką związany od ponad 20 lat, zarówno po stronie operacyjnej, jak i handlowej.

Doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych firmach logistycznych zarządzając działami sprzedaży, kluczowych klientów i marketingu. Swoją przygodę w tym środowisku rozpoczął od pracy na stanowisku spedytora w dziale drobnicowym.
Absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

Piotr Sędziak
Managing Director Orbico Supply

Z logistyką dystrybucji związany jest od blisko 20 lat. Obecnie pracuje jako dyrektor ds. operacji w spółce Roseville / ALSO Group. Grupa ALSO jest międzynarodowym dystrybutorem sprzętu elektronicznego, obecnym w 22 krajach Europy i generującym obroty o wartości ponad 10 MLD EUR rocznie. Poprzednio dyrektor ds. operacji oraz prokurent w spółce ABC Data S.A, dystrybutorze elektroniki użytkowej , notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.

Wykładowca-praktyk w szeregu uczelniach wyższych. Zawodowo odpowiada za realizację strategicznych i operacyjnych projektów biznesowo-operacyjnych, dba o logistyczne wsparcie sprzedaży tradycyjnej i e-commerce, poprzez organizację pracy pionu operacyjnego na ośmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i zapewnieniu właściwego przepływu towaru od momentu jego podjęcia u jednego z ponad 400 dostawców do momentu zakończenia obsługi posprzedażnej. Absolwent logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, zarządzania jakością oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, posiadacz certyfikatu Lean Six Sigma Black Belt w EY Academy. Pasjonat roli informatyki, automatyzacji, zarządzania procesowego i projektowego w nowoczesnej organizacji firmy. Interesuje się także logistyką e-commerce oraz wpływem logistyki na środowisko naturalne. Lubi stale usprawniać procesy i dzielić się posiadaną wiedzą.

Tomasz Sączek
Managing Director Poland in IPP Pooling

Interim manager, ekspert w projektach logistycznych, praktyk, doradca, trener, wykładowca. Posiadam 16-letnie doświadczenie w logistyce i łańcuchach dostaw. Jako Interim Dyrektor Logistyki zarządzałem procesem zmian w łańcuchu dostaw Baltona S.A. (Flemingo International Group Dubai). Obecnie zaangażowany jestem w projekty związane z logistyką operacyjną. Współpracuję z firmami consultingowymi w Polsce i zagranicą jako zewnętrzny ekspert praktyk (PwC, Roland Berger Strategy Consultants, Inverto AG). Wcześniej zarządzałem operacjami logistycznymi w dziale łańcucha dostaw Carrefour Polska.

Jako doświadczony manager z sukcesami zarządzałem łańcuchami dostaw również w branży AGD (ARDO, Delonghi, BEKO, Gorenje). Specjalizuję się w obniżaniu kosztów łańcuchów dostaw, re-definiowaniu strategii logistycznych oraz przebudowie procesów. Posiadam doskonałą znajomość branży logistycznej. Jestem członkiem polskich i zagranicznych organizacji logistycznych m.in. jestem międzynarodowym doradcą największej organizacji logistycznej (region Zatoki Perskiej) z siedzibą w Dubaju. Jestem certyfikowanym trenerem Biznesu House of Skills, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Regularnie zapraszany jestem jako prelegent konferencji logistycznych w kraju i zagranicą.

 

 

Prof. dr hab. Maciej Szymczak
Katedra Logistyki
w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 

Prof. dr hab. Maciej Szymczak jest profesorem w Katedrze Logistyki w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, praca magisterska w zakresie informatyki. Stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu, specjalność logistyka uzyskał w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Aktualnie pełni w tej Uczelni funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.

Jego zainteresowania naukowe obejmują logistykę i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw, technologie informatyczne w logistyce, a także logistykę miejską. Opublikował ponad 120 prac naukowych. Jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym kilkunastu monografii naukowych i podręczników. Wykładał logistykę w wielu szkołach wyższych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich, podyplomowych i MBA. Wykładał także w Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy. Jest członkiem komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika branżowego „Eurologistics” i kapituły konkursu „Produkt innowacyjny dla logistyki, transportu, produkcji”. Bierze udział w wielu projektach badawczych, a także w wielu ekspertyzach i projektach z zakresu logistyki i transportu realizowanych dla przemysłu oraz administracji publicznej. Za pracę naukową i organizacyjną otrzymał 21 nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prywatnie zajmuje się fotografią, interesuje się cyfrowym przetwarzaniem obrazu, designem i techniką motoryzacyjną oraz współczesną muzyką pop-rockową. W wolnym czasie uwielbia jeździć na rowerze.

Aleksandra Antoniuk
Head of Sourcing International, Orange Group

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych spółkach, m.in. DHL i FM Logistic. Od 2005 roku związana z branża telekomunikacyjna.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym. Z sukcesem przeprowadziła wiele projektów transformacyjnych i restrukturyzacyjnych podnoszących efektywność biznesowa firm.

Ekspert w zakresie łańcucha dostaw i zakupów.

Od 2017 roku odpowiada za rozwój i efektywność organizacji zakupowych w 25 krajach Grupy Orange (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Adam Bernacki
Konsultant, trener, ekspert ICAN Institute w zakresie zakupów i sprzedaży konsultatywnej

Expert realizujący projekty doradcze i transformacyjne w obszarach zarządzania sprzedażą doradczą i profesjonalnych zakupów w ICAN Institute, Harvard Business Review Polska. Ekonomista, prawnik, absolwent m.in. Michigan State University oraz Chartered Institute of Purchasing and Supply. Wykładowca ICAN Institute i Akademii Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Royal Philips gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie najlepszych praktyk zakupowych w zakładach na terenie CEE. Następnie spędził 3 lata w Chinach, jako Dyrektor Eksportu, sprzedając projekty z obszarów ochrony środowiska oraz pozyskując i rozwijając dostawców z Azji.

Po powrocie do Europy, 5 lat pracował jako Dyrektor Zarządzający firmy doradczej, zajmującej się reorganizacją procesu zakupów, realizując i nadzorując projekty doradcze i optymalizacyjne prowadzone dla wiodących europejskich przedsiębiorstw.
Jako uczestnik MasterClass prof. Joe Sandora, ukończył program Executive Development “Master in Advanced Procurement Management” w Michigan State University.

Jacek Czapliński
FCIPS (Fellow Brytyjskiego Instytutu Zakupowego)

Pan Jacek Czapliński, menadżer/lider wysokiego szczebla, posiada duże doświadczenie zarówno w przemyśle jaki i konsultingu. Absolwent MBA. W swojej karierze piastował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów w firmie PKN ORLEN S.A. (dominującym producencie i dystrybutorze produktów naftowych i petrochemicznych w Polsce i krajach Centralnej i Wschodniej Europy), Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w spółce V&S Luksusowa SA (spółka zależna szwedzkiego koncernu V&S, właściciela marki Absolut), Dyrektora w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers.

W ciągu 8 lat pracy w Orlen, wspólnie ze swoim zespołem, przekształcił funkcję zakupową z roli centrum kosztowego do roli kreatora wartości. Jego działania restrukturyzacyjne w V&S spowodowały prawie trzykrotny wzrost wartości spółki w ciągu 4 lat. W PwC prowadził liczne projekty doradcze dla spółek w wielu branżach i krajach.

Jan Stasiak
Procurement Director, North and Central Europe, Bunge

Wieloletni praktyk i ekspert w zarządzaniu i restrukturyzacji obszaru Operacji (Zakupy i Logistyka) dużych międzynarodowych korporacji sektora FMCG i energetyki. Posiada międzynarodowe doświadczenie projektowe w obszarach konsolidacji i optymalizacji procesów zakupowych, budowy i reorganizacji wielodziałowych organizacji zakupowych. Pracował m.in. dla grupy Steinhoff, Bittburger, Carlsberg Polska S.A., Carlsberg Breweries A/S, Baltic Beverages Holding AB., PGE S.A.

Obecnie prowadzi projekt restrukturyzacji i konsolidacji obszaru zakupów w spółkach grupy Bunge w Polsce, a także nadzoruje proces budowy i implementacji nowego modelu operacyjnego zakupów w Europie Północnej i Środkowej.

Jan Stasiak jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył również wiele międzynarodowych kursów i szkoleń (m.in. The Orkla Carlsberg Purchasing Academy, The George Washington University, School of Business and Public Management oraz ICAN Institute – Management 2011 – Harvard Business Programme). Członek PSML i CIPS. Od wielu lat jest także wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi zajęcia ze strategii zakupowych na Podyplomowych Studiach Menedżerów Zakupów.

Jarosław Wojciechowski-Boruta
Zastępca Dyrektora Finansowego, Dyrektor Departamentu Zakupów i Administracji, PLAY

Od 1996 roku związany z branżą telekomunikacyjną, był zaangażowany w dwa start-upy operatorów komórkowych (Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. – obecnie T-Mobile Polska oraz PLAY). Przez kilkanaście lat zajmował różne stanowiska managerskie w obszarze finansów, od roku 2008 jest odpowiedzialny za zakupy dla najszybciej rosnącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów oraz zakupów indirect. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania oraz Oxford Brooks University, ukończył Advanced Management Program na IESE Business School. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.

Dominika Żwirbla-Kalman
Dyrektor ds Zakupów Centralnych – PORR S.A

Managerka z dużym doświadczeniem w obszarze zakupów oraz zarządzania projektami zdobywanym w międzynarodowych korporacjach z sektora energetycznego. Obecnie Dyrektor ds zakupów centralnych w PORR S.A. obejmujących głównie kategorie DIRECT.

Wcześniej przez ponad 4 lata zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Zakupów i Logistyki w firmie Siemens Sp. z o.o. współpracując w regionie EMEA z kilkunastoma krajami Europy koncernu Siemens AG. Jej odpowiedzialność w firmie Siemens obejmowała m.in. zakupy Indirect jak również kreowanie polityki zakupowej z naciskiem na dobre praktyki, określanie standardów partnerskiej współpracy z kontrahentami. Z obszarem zakupów zawodowo związana od ponad dwudziestu lat. Poprzednio przez 7 lat pracowała w PKN ORLEN S.A. zarządzając zakupami strategicznymi dla Spółek Grupy Kapitałowej. Stworzyła i z sukcesem wdrożyła współpracę w ramach zakupów centralnych w Koncernie dla kilkunastu kategorii zakupowych Direct.

Jest certyfikowanym Mentorem i absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Pasjonuje się rozwojem nie tylko kompetencji twardych, ale przede wszystkich umiejętności miękkich, co przekłada na współpracę w swoim otoczeniu.

Otwarta, dynamiczna, aktywna i komunikatywna. Uwielbiająca działać, wdrażać, zmieniać. Jej największym sukcesem jest dokonywanie rzeczy trudnych, ryzykownych, czasami niemożliwych poprzez pracę, odwagę i kreatywność zespołową. Ceni niezależność w działaniu, dbanie o rozwój i uważność w życiu zawodowym i prywatnym. Inspiruje ją przekraczanie granic w każdej dziedzinie naszego życia. W życiu kieruje się przekonaniem, że dodatkowy wysiłek zawsze się opłaca, a każda zmiana daje przestrzeń do wdrażania coraz to nowszych rozwiązań, które służą rozwojowi osobistemu i biznesowemu. Amatorka wypraw wysokogórskich oraz różnych aktywności sportowych.

Monika Duda
Managing Director Poland DHL Supply Chain w DHL

Monika Duda posiada ponad 13-letnie doświadczenie w pracy dla międzynarodowych korporacji, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu łańcuchami dostaw, zarządzaniu działami operacyjnymi i w strategicznym rozwoju biznesu.

W dotychczasowej karierze Monika Duda była zaangażowana w projekty logistyczne realizowane dla renomowanych graczy z sektorów retail i e-commerce, w tym między innymi dla: IKEA, Carrefour, Auchan, Hutchinson i P&G.

W przeszłości zajmowała stanowisko Associate Director w departamencie powierzchni logistycznych, magazynowych i przemysłowych w Cushman&Wakefield, międzynarodowej firmie doradczej działającej na rynku nieruchomości komercyjnych. Odpowiadała za rozwój linii biznesowej, za zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami i partnerami biznesowymi, a także za koordynację działań i prac zespołu zajmującego się doradztwem w zakresie powierzchni logistycznych.

Przed objęciem stanowiska dyrektora zarządzającego DHL Supply Chain, Monika Duda – od września 2016 roku – była partnerem w M4 Real Estate, firmie specjalizującej się w kompleksowym doradztwie logistycznym, inwestycyjnym i deweloperskim, w wynajmie powierzchni magazynowych i logistycznych, a także w realizacji projektów BTS i BTO.