Rada programowa

Logistyka

Prof. nadzw. Aleksandra Laskowska – Rutkowska
Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu,
Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji, Uczelnia Łazarskiego

Wieloletni pracownik SGH, obecnie Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach The Candian MBA (program SGH i University of Quebec) i WEMBA (program SGH i University of Minnesota) oraz studiach podyplomowych SGH, SGGW i Uczelni Łazarskiego.

Ekspert z obszaru logistyki i innowacji. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki w tym książek, a także opracowań i ekspertyz z obszaru innowacji dla: Ministerstwa Gospodarki, OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) , PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego.
Członek Kapituły dorocznego ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Eurologistics „Produkt Innowacyjny dla Logistyki”.

Katarzyna Piątkowska
Dyrektor Łańcucha Dostaw, R. Twining and Company Sp. z o.o.

Dyrektor Departamentu Logistyki w spółce Żabka Polska, od września 2015 roku odpowiada za zarządzanie łańcuchem dostaw sieci convenience (ponad 5000 sklepów Żabka i Freshmarket), w tym w szczególności zarządzanie zapasami, transportem i logistyką magazynową w 5 centrach logistycznych. Z sukcesem realizuje projekty mające na celu optymalizację kosztów, wzrost wydajności, standaryzację procesów skupiając uwagę głównie na innowacjach i i poprawie jakości obsługi klientów.

Swoje doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobywała w branży farmaceutycznej w firmie ACP Pharma S.A. (obecnie Grupa Neuca), gdzie kolejno zajmowała stanowiska Kontrolera Finansowego ds. Logistyki, Dyrektora Logistyki i Dyrektora Łańcucha Dostaw.

Karierę zawodową rozpoczynała w Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. , gdzie przez blisko 6 lat prowadziła projekty m. in. z zakresu audytów sprawozdań finansowych, co pozwoliło jej rozwinąć ponad przeciętne umiejętności analityczne i kontrolingowe.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i jest członkiem ACCA. Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw ukończonego na tej samej uczelni.

Krzysztof Maśny
Senior Executive / Supply Chain and Logistics

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej/University of Minnessota. Posiadający ponad 25 lat doświadczenia w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw na różnorodnych stanowiskach i firmach (IBM, METRO Group, Castorama) oraz ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu firmą jako Dyrektor Zarządzający w tym także na stanowiskach regionalnych w Europie.

Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu różnorodnych projektów optymalizujących koszty i efektywność łańcuchów dostaw i logistyki. Dogłębna znajomość logistyki i łańcucha dostaw sieci handlowych w różnorodnym asortymencie od artykułów przemysłowych, żywności w kontrolowanej temperaturze, mrożonek, ryb, owoców i warzyw, zarówno w obszarze logistyki krajowej jak i importu. Praktyczna wiedza we wprowadzaniu różnych rozwiązań magazynowych, transportowych i cross-dockingowych.

Liczne wdrożenia systemów informatycznych wspierających procesy w łańcuchu dostaw w tym systemów SAP. Laureat Nagrody Menedżera Logistyki roku 2009 przyznawanej przez środowisko logistyczne PSML w uznaniu za dokonania w karierze zawodowej. W 2012 rok Castorama Polska otrzymała wyróżnienie specjalne w badaniu rynkowym Supply Chain Designer.

Katarzyna Słabowska
Logistics Department Director, Żabka Polska

Dyrektor Departamentu Logistyki w spółce Żabka Polska, od września 2015 roku odpowiada za zarządzanie łańcuchem dostaw sieci convenience (ponad 5000 sklepów Żabka i Freshmarket), w tym w szczególności zarządzanie zapasami, transportem i logistyką magazynową w 5 centrach logistycznych. Z sukcesem realizuje projekty mające na celu optymalizację kosztów, wzrost wydajności, standaryzację procesów skupiając uwagę głównie na innowacjach i i poprawie jakości obsługi klientów.

Swoje doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobywała w branży farmaceutycznej w firmie ACP Pharma S.A. (obecnie Grupa Neuca), gdzie kolejno zajmowała stanowiska Kontrolera Finansowego ds. Logistyki, Dyrektora Logistyki i Dyrektora Łańcucha Dostaw.

Karierę zawodową rozpoczynała w Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o. , gdzie przez blisko 6 lat prowadziła projekty m. in. z zakresu audytów sprawozdań finansowych, co pozwoliło jej rozwinąć ponad przeciętne umiejętności analityczne i kontrolingowe.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i jest członkiem ACCA. Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw ukończonego na tej samej uczelni.

Andrzej Pawlak
Head of Business Development Central & Eastern Europe, DHL

Business Development Director w Środkowej i Wschodniej Europie, od czterech lat odpowiada za rozwój biznesu i budowanie relacji z klientami firmy DHL Supply Chain – od zeszłego roku nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rosji. Z logistyką związany od ponad 20 lat, zarówno po stronie operacyjnej, jak i handlowej.

Doświadczenie zdobywał w wielu międzynarodowych firmach logistycznych zarządzając działami sprzedaży, kluczowych klientów i marketingu. Swoją przygodę w tym środowisku rozpoczął od pracy na stanowisku spedytora w dziale drobnicowym.
Absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej. Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów.

Piotr Sędziak
Operation Director, Roseville, ALSO Group

Z logistyką dystrybucji związany jest od blisko 20 lat. Obecnie pracuje jako dyrektor ds. operacji w spółce Roseville / ALSO Group. Grupa ALSO jest międzynarodowym dystrybutorem sprzętu elektronicznego, obecnym w 22 krajach Europy i generującym obroty o wartości ponad 10 MLD EUR rocznie. Poprzednio dyrektor ds. operacji oraz prokurent w spółce ABC Data S.A, dystrybutorze elektroniki użytkowej , notowanym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.

Wykładowca-praktyk w szeregu uczelniach wyższych. Zawodowo odpowiada za realizację strategicznych i operacyjnych projektów biznesowo-operacyjnych, dba o logistyczne wsparcie sprzedaży tradycyjnej i e-commerce, poprzez organizację pracy pionu operacyjnego na ośmiu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i zapewnieniu właściwego przepływu towaru od momentu jego podjęcia u jednego z ponad 400 dostawców do momentu zakończenia obsługi posprzedażnej. Absolwent logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, zarządzania jakością oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, posiadacz certyfikatu Lean Six Sigma Black Belt w EY Academy. Pasjonat roli informatyki, automatyzacji, zarządzania procesowego i projektowego w nowoczesnej organizacji firmy. Interesuje się także logistyką e-commerce oraz wpływem logistyki na środowisko naturalne. Lubi stale usprawniać procesy i dzielić się posiadaną wiedzą.

Tomasz Sączek
Supply Chain Development Director, FTF Columbus

Interim Manager, ekspert w projektach logistycznych. Posiada 16-letnie doświadczenie w logistyce i łańcuchach dostaw. Jako Interim Dyrektor Logistyki zarządzał procesem zmian w łańcuchu dostaw Baltona S.A. (Flemingo International Group Dubai). Obecnie zaangażowany w projekty związane z logistyką operacyjną. Współpracuje z firmami consultingowymi w Polsce i zagranicą jako ekspert praktyk. Wcześniej zarządzał operacjami logistycznymi w dziale łańcucha dostaw Carrefour Polska.

Doświadczony manager z sukcesami zarządzający łańcuchami dostaw również w branży AGD (ARDO, Delonghi, BEKO, Gorenje). Specjalizuje się w obniżaniu kosztów łańcuchów dostaw, re-definiowaniu strategii logistycznych oraz przebudowie procesów. Posiada doskonałą znajomość branży logistycznej. Członek polskich i zagranicznych organizacji logistycznych, doradca Supply Chain & Logistics Group w Dubaju, certyfikowany Trener Biznesu House of Skills, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Regularny prelegent na konferencjach w kraju i zagranicą.

Prof. dr hab. Maciej Szymczak
Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw
w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Maciej Szymczak jest profesorem w Katedrze Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, praca magisterska w zakresie informatyki. Stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu, specjalność logistyka uzyskał w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Aktualnie pełni w tej Uczelni funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem.

Jego zainteresowania naukowe obejmują logistykę i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw, technologie informatyczne w logistyce, a ostatnio także logistykę miejską. Opublikował ponad 100 prac naukowych. Jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym kilkunastu monografii naukowych i podręczników. Efektem ostatnio prowadzonych badań jest autorska monografia „Ewolucja łańcuchów dostaw” [UEP, 2015] oraz opracowane pod jego redakcją dwie monografie: wydana w Wielkiej Brytanii „Managing Towards Supply Chain Maturity. Business Process Outsourcing and Offshoring” [Palgrave Macmillan, 2013] oraz wydana w Polsce „Offshoring a rozwój łańcuchów dostaw” [UEP, 2014]. Spośród wcześniej opublikowanych prac zwartych wymienić warto „Logistykę w internacjonalizacji przedsiębiorstw” [AEP 2004], „Logistykę miejską” [AEP, 2008], „Decyzje logistyczne z Excelem” [Difin 2011] czy „Angielsko-polski, polsko-angielski słownik pojęć logistycznych” [MJ Media, 2008].

Wykładał logistykę w wielu szkołach wyższych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich, podyplomowych i MBA. Wykładał także w Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy. Jest członkiem komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika branżowego „Eurologistics” i kapituły konkursu „Produkt innowacyjny dla logistyki, transportu, produkcji”. Bierze udział w wielu projektach badawczych, a także w wielu ekspertyzach i projektach z zakresu logistyki i transportu realizowanych dla przemysłu oraz administracji publicznej. Za pracę naukową i organizacyjną otrzymał dziewiętnaście nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prywatnie zajmuje się fotografią, głównie architektury, krajobrazu oraz fotografią miejską, interesuje się cyfrowym przetwarzaniem obrazu, stylistyką i techniką motoryzacyjną oraz współczesną muzyką pop-rockową. W wolnym czasie uprawia kolarstwo przełajowe.

Zakupy

Aleksandra Antoniuk
International Sourcing Director, Orange Group

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych spółkach. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, projektach transformacyjnych i restrukturyzacyjnych oraz zagadnieniach efektywności biznesowej. Ekspert w zakresie zakupów i łańcucha dostaw.

Adam Bernacki
Konsultant, trener, ekspert ICAN Institute w zakresie zakupów i sprzedaży konsultatywnej

Expert realizujący projekty doradcze i transformacyjne w obszarach zarządzania sprzedażą doradczą i profesjonalnych zakupów w ICAN Institute, Harvard Business Review Polska. Ekonomista, prawnik, absolwent m.in. Michigan State University oraz Chartered Institute of Purchasing and Supply. Wykładowca ICAN Institute i Akademii Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Royal Philips gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie najlepszych praktyk zakupowych w zakładach na terenie CEE. Następnie spędził 3 lata w Chinach, jako Dyrektor Eksportu, sprzedając projekty z obszarów ochrony środowiska oraz pozyskując i rozwijając dostawców z Azji.

Po powrocie do Europy, 5 lat pracował jako Dyrektor Zarządzający firmy doradczej, zajmującej się reorganizacją procesu zakupów, realizując i nadzorując projekty doradcze i optymalizacyjne prowadzone dla wiodących europejskich przedsiębiorstw.
Jako uczestnik MasterClass prof. Joe Sandora, ukończył program Executive Development “Master in Advanced Procurement Management” w Michigan State University.

Jacek Czapliński
FCIPS (Fellow Brytyjskiego Instytutu Zakupowego)

Pan Jacek Czapliński, menadżer/lider wysokiego szczebla, posiada duże doświadczenie zarówno w przemyśle jaki i konsultingu. Absolwent MBA. W swojej karierze piastował stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów w firmie PKN ORLEN S.A. (dominującym producencie i dystrybutorze produktów naftowych i petrochemicznych w Polsce i krajach Centralnej i Wschodniej Europy), Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w spółce V&S Luksusowa SA (spółka zależna szwedzkiego koncernu V&S, właściciela marki Absolut), Dyrektora w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers.

W ciągu 8 lat pracy w Orlen, wspólnie ze swoim zespołem, przekształcił funkcję zakupową z roli centrum kosztowego do roli kreatora wartości. Jego działania restrukturyzacyjne w V&S spowodowały prawie trzykrotny wzrost wartości spółki w ciągu 4 lat. W PwC prowadził liczne projekty doradcze dla spółek w wielu branżach i krajach.

Jan Stasiak
Procurement Director, North and Central Europe, Bunge

Wieloletni praktyk i ekspert w zarządzaniu i restrukturyzacji obszaru Operacji (Zakupy i Logistyka) dużych międzynarodowych korporacji sektora FMCG i energetyki. Posiada międzynarodowe doświadczenie projektowe w obszarach konsolidacji i optymalizacji procesów zakupowych, budowy i reorganizacji wielodziałowych organizacji zakupowych. Pracował m.in. dla grupy Steinhoff, Bittburger, Carlsberg Polska S.A., Carlsberg Breweries A/S, Baltic Beverages Holding AB., PGE S.A.

Obecnie prowadzi projekt restrukturyzacji i konsolidacji obszaru zakupów w spółkach grupy Bunge w Polsce, a także nadzoruje proces budowy i implementacji nowego modelu operacyjnego zakupów w Europie Północnej i Środkowej.

Jan Stasiak jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył również wiele międzynarodowych kursów i szkoleń (m.in. The Orkla Carlsberg Purchasing Academy, The George Washington University, School of Business and Public Management oraz ICAN Institute – Management 2011 – Harvard Business Programme). Członek PSML i CIPS. Od wielu lat jest także wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi zajęcia ze strategii zakupowych na Podyplomowych Studiach Menedżerów Zakupów.

Jarosław Wojciechowski-Boruta
Zastępca Dyrektora Finansowego, Dyrektor Departamentu Zakupów i Administracji, PLAY

Od 1996 roku związany z branżą telekomunikacyjną, był zaangażowany w dwa start-upy operatorów komórkowych (Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. – obecnie T-Mobile Polska oraz PLAY). Przez kilkanaście lat zajmował różne stanowiska managerskie w obszarze finansów, od roku 2008 jest odpowiedzialny za zakupy dla najszybciej rosnącego operatora telekomunikacyjnego w Polsce.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów oraz zakupów indirect. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania oraz Oxford Brooks University, ukończył Advanced Management Program na IESE Business School. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.