Dialog Branżowy IT

Dialog Branżowy IT

Dialog Branżowy IT jest inicjatywą, mającą na celu wypracowanie i wzmocnienie partnerstwa uczestników procesów przetargowych. Chcemy to osiągnąć poprzez wypracowanie dobrych praktyk i rekomendacji dla przetargów z obszaru IT. Zapraszamy uczestników do współpracy w interdyscyplinarnych grupach obejmujących:

  • Partnerów Biznesowych IT,
  • Procurement,
  • Vendorów,
  • Kancelarie prawnicze specjalizujące się w obszarze IT,
  • Firmy analityczne.

 

Dialog Branżowy IT obejmować będzie certyfikację zakupową dla Procurement Partner z obszaru IT, która realizowana będzie we współpracy PSML z partnerami uczestniczącymi w Dialogu. Program szkoleń to dzielenie się wypracowanymi dobrymi praktykami i rekomendacjami z obszaru IT i Procurementu w tym kluczowych zagadnień prawnych.

Celem Dialogu Branżowego IT nie jest uzgadnianie standardów przetargów zakupowych, przyjmowanie obowiązujących dla uczestników zasad, czy wskazywanie i penalizowanie zachowań przyjętych jako niepożądane. Wierzymy, że lepsze wzajemne zrozumienie wszystkich uczestników przetargów posiadanie aktualnej wiedzy jest drogą do bardziej efektywnych i transparentnych przetargów.

Harmonogram Programu oraz Role w Programie 

Jesteśmy przekonani, że łącząc działania możemy więcej nie tylko dla dobra naszej branży ale i dla innych!

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, które chciałyby dołączyć się do wspólnych działań.

Zapraszamy do kontaktu mailowego

Aktualności Dialog Branżowy IT

Sukces platformy logistycy pomagają!

Sukces platformy logistycy pomagają!

COVID-19 nie ustępuje i wpisuje się w codzienną rzeczywistość. PSML wychodząc naprzeciw panującej pandemii zainicjował platformę Logistycy Pomagają, której celem jest łączenie potrzebujących podmiotów z darczyńcami. W tym tygodniu, na platformie połączyliśmy potrzebujące szpitale...
Czytaj dalej
Branża logistyczna walczy z COVID-19! #logistycypomagają

Branża logistyczna walczy z COVID-19! #logistycypomagają

Szanowni Państwo, COVID-19 to jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata! Nasza branża również mocno odczuwa jego wpływ zarówno na życie prywatne jak i zawodowe. PSML wraz z przyjaciółmi podejmuje to wyzwanie i jako organizacja...
Czytaj dalej