Kolej na Polskę

Kolej na Polskę

 

Nowy Jedwabny Szlak (ang. Belt and Road Initiative – BRI) to ambitne przedsięwzięcie mające na celu wzmocnienie połączeń – handlowych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych – pomiędzy Chinami a resztą świata. BRI stanowi otwartą platformę współpracy, a korzyści z niej wynikające zależą w dużym stopniu od zaangażowania danego państwa i jego otwartości na inwestycje i rozwój.

W odpowiedzi na tę inicjatywę powstał projekt Kolej na Polskę. Poprzez zdefiniowanie potrzeb i celów, szans i zagrożeń dla naszego krajowego środowiska logistycznego w zakresie BRI chcemy wypracować wspólne stanowisko polskiego środowiska logistycznego i stać się silnym partnerem do negocjacji i współpracy z innymi stronami tej inicjatywy. Mamy do tego doskonałe warunki – preferencyjne położenie geograficzne naszego kraju, rozwinięte zaplecze logistyczne i nie tylko. Teraz należy tylko działać!

 

 

NJS swoim zasięgiem obejmie 4,4 mld ludzi

70 krajów

Firmy chińskie utworzyły około 56 stref gospodarczych  w ponad 20 krajach

60% światowej populacji

NJS wygeneruje  55% światowego PKB

Dlaczego Polska?

  • Doskonałe położenie geograficzne – Polska jako pierwszy kraj UE na trasie przewozu towarów z Dalekiego Wschodu – Brama do Europy
  • Lokalizacja na styku dwóch typów rozstawu szyn kolejowych – szeroki i normalny tor
  • Polska jest największym partnerem handlowym Chin na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
  • Dobrze wyposażone i zorganizowane zaplecze firm branży TSL
  • Transport kolejowy jako przyszłość europejskiego systemu transportowego

Kolej na Polskę – Kolej na nas…

Nie czekajmy! Wykorzystajmy naszą dywidendę geograficzną!

Aktualności Kolej na Polskę

Budujemy Polski Klaster Logistyczny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Dołącz do Webinarium!

Budujemy Polski Klaster Logistyczny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Dołącz do Webinarium!

💡 PSML - Polish Supply Management Leaders, Kolej na Polskę oraz PSME serdecznie zapraszają na pierwsze w Polsce webinarium dotyczące budowy polskiego klastra logistycznego będącego elementem Nowego Jedwabnego Szlaku. Bądź częścią wielkiej rzeczy, dowiedz...
Czytaj dalej
Zespół koordynujący
Teodor Kula

Lider Projektu

e-mail: [email protected]

Martyna Wilczewska

Członek Zespołu Projektowego

e-mail: [email protected]

Andrzej Hanusik

Członek Zespołu Projektowego

e-mail: [email protected]