Kolejne wielkie sukcesy w Programie Top Young 100, organizowanym przez Polish Supply Management Leaders (PSML).

Świeże spojrzenie oraz innowacyjne i niepowtarzalne pomysły studentów implementowane w realne wyzwania biznesowe z wielką szybkością znajdują swoje zastosowanie i są wdrażane w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw. W ocenie partnerów biznesowych Top Young 100, aż 53% wypracowanych przez studentów rozwiązań nadaje się do bezpośredniego wdrożenia w ich przedsiębiorstwach.

Program Top Young 100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw, zarządzaniem i inżynierią produkcji, analityką gospodarczą, analizą i zarządzaniem w biznesie, automatyką i robotyką.