Kontakt

Polish Supply Management Leaders
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Siedziba:

Rakowiecka 41/8,

02-521 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Plac Trzech Krzyży 10/14,

00-499 Warszawa

e-mail: biuro@psml.org.pl

REGON: 015337831 NIP: 521-32-26-558

Konto bankowe:

PKO BP S.A. VI O/Warszawa nr 44 1020 1068 0000 1902 0001 8143

 

Skorzystaj z formularza i napisz do nas!

Wyrażam zgodę