Kontakt

Polish Supply Management Leaders
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Siedziba i adres korespondencyjny:
Plac Trzech Krzyży 10/14,
00-499 Warszawa
e-mail: [email protected]
REGON: 015337831
NIP: 521-32-26-558
Konto bankowe:
PKO BP S.A. VI O/Warszawa nr 44 1020 1068 0000 1902 0001 8143

 

Skorzystaj z formularza i napisz do nas!

Wyrażam zgodę