LIDER ZAKUPÓW

Konkurs LIDER ZAKUPÓW

 

LIDER ZAKUPÓW promuje osoby i zespoły, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonać do nich swoją firmę. Podejmują wyzwania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i są w stanie wprowadzić je w życie.

Sukcesy firm to dobre strategie i ludzie, którzy skutecznie je realizują. Zakupy pełnią krytyczną rolę w efektywnej realizacji strategii organizacji. Dzięki dobrej pracy zakupowców, pełnym wykorzystaniu zasobów wewnętrznych oraz potencjału dostawców, firmy mogą skuteczniej konkurować na rynku lokalnym i międzynarodowym.

 

 

Celem konkursu LIDER ZAKUPÓW jest wyróżnienie grona osób, które wywarły znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania reprezentowanych przez nich organizacji i przyczyniły się do podniesienia konkurencyjności firmy.

 

Nasi laureaci pokazują efekty swoich wdrożeń na konferencjach i spotkaniach branżowych, są zapraszani jako eksperci do paneli dyskusyjnych, mają również możliwość publikowania opisów swoich projektów w prasie branżowej i biznesowej np. w Harvard Business Review Polska.

W tym roku zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii

🎯 Innowacja ekologiczna, w ramach której zgłaszane są projekty wpisujące się w aktualną politykę ekologiczną UE (przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona środowiska, zrównoważona konsumpcja, zrównoważona gospodarka, minimalizowanie wytwarzania odpadów, itp.);

 

🎯 Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);

 

🎯 Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).

 

A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie LIDER ZAKUPÓW?
  • Wyróżnienie laureata i nominowanych, jako osób, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonywać do nich swoją firmę. Podejmują działania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzają je w życie.
  • Wysoką wiarygodność biznesową tytułów LIDER ZAKUPÓW gwarantuje Kapituła Konkursu.
  • Prezentowanie swoich projektów na Konferencji PROCON/POLZAK oraz na specjalnie zorganizowanych spotkaniach i panelach eksperckich.
  • Prezentacja profili i projektów laureata i wyróżnionych w Konkursie LIDER ZAKUPÓW w ogólnopolskich mediach branżowych, co oznacza to promocję prowadzonych aktywności.
  • Przyczynienie się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy do wykorzystania szansy zaprezentowania się przed polskim środowiskiem zakupowym i szacowną Kapitułą Konkursu.

Przykładowe projekty mogące brać udział w Konkursie LIDER ZAKUPÓW:
  • Projekt udanego wdrożenia innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczyniającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy.
  • Projekt podnoszący rangę i znaczenie funkcji zakupów w firmie oraz w branży.
  • Projekt, który dostarczył skuteczne sposoby na generowanie wartości obszarze objętym Prawem Zamówień Publicznych.
  • Projekt przedstawiający skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta.
  • Projekt zakupowy, który przyczynił się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym, czy przyciągnął etaty zakupowe do Polski.
Patronami konkursu są:

Aktualności LIDER ZAKUPÓW

PP’24: Opening Keynote Speaker – Omid Ghamami

PP’24: Opening Keynote Speaker – Omid Ghamami

Meet our #PROCONPOLZAK opening Keynote Speaker Omid Ghamami, CGNE™, CPSCM™, CEO & Chairman of the Board Procurement and Supply Chain Management (PSCM) Institute 😁 ✔ Top 10 Procurement Influencer in the World (2023), Procurement...
Czytaj dalej
PP’24: Keynote Speaker – Jan Vašek

PP’24: Keynote Speaker – Jan Vašek

#AI should help in preliminary market consultations. We, therefore, tested the previous and current versions of ChatGPT for quality of outputs (market knowledge, strategy recommendation, risk assessment) and improvement over time. We found that...
Czytaj dalej
Lider Zakupów 2024 – harmonogram Konkursu

Lider Zakupów 2024 – harmonogram Konkursu

🏆🏆🏆 Serdecznie zapraszamy całe środowisko zakupowe do nominowania swoich projektów do Konkursu LIDER ZAKUPÓW najlepszy projekt 2023/2024 ‼ Promujemy osoby i zespoły, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonać do nich...
Czytaj dalej
Procon Polzak 2024! Save the date

Procon Polzak 2024! Save the date

⏰Z przyjemnością ogłaszamy termin XI edycji PROCON POLZAK! 😊 🗓 28-29 października 2024 r. 🏙 Warszawa Tak jest! W tym terminie odbędzie się jedno z największych wydarzeń dla Zakupów i szeroko rozumianego Procurementu w...
Czytaj dalej
LIDER ZAKUPÓW 2023 – Zastosowanie AI w strategii wyboru dostawców – wymierny wpływ na koncepcję zakupową

LIDER ZAKUPÓW 2023 – Zastosowanie AI w strategii wyboru dostawców – wymierny wpływ na koncepcję zakupową

Ocena dostawców jest elementem procesowym występującym niemalże w każdym dziale zakupowym. Zwykle raz w roku jesteśmy zobowiązani zweryfikować swoich dostawców, aby wiedzieć, czy obrana strategia zakupowa jest zbieżna z realizacją celów zakupowych z odpowiednio...
Czytaj dalej