LIDER ZAKUPÓW

Konkurs LIDER ZAKUPÓW

 

LIDER ZAKUPÓW promuje osoby i zespoły, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonać do nich swoją firmę. Podejmują wyzwania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i są w stanie wprowadzić je w życie.

Sukcesy firm to dobre strategie i ludzie, którzy skutecznie je realizują. Zakupy pełnią krytyczną rolę w efektywnej realizacji strategii organizacji. Dzięki dobrej pracy zakupowców, pełnym wykorzystaniu zasobów wewnętrznych oraz potencjału dostawców, firmy mogą skuteczniej konkurować na rynku lokalnym i międzynarodowym.

 

 

Zapoznaj się z wymaganiami i zgłoś swój projekt do Konkursu LIDER ZAKUPÓW 2021!

Regulamin Konkursu Lider Zakupów 2021

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Lider Zakupów 2021

Celem konkursu LIDER ZAKUPÓW jest wyróżnienie grona osób, które wywarły znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania reprezentowanych przez nich organizacji i przyczyniły się do podniesienia konkurencyjności firmy.

 

Nasi laureaci pokazują efekty swoich wdrożeń na konferencjach i spotkaniach branżowych, są zapraszani jako eksperci do paneli dyskusyjnych, mają również możliwość publikowania opisów swoich projektów w prasie branżowej i biznesowej np. w Harvard Business Review Polska.

W tym roku zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii

🎯 Innowacja technologiczna (np. wdrożenie unikalnego rozwiązania, które zostało stworzone przez zespół lub już istniejące na rynku, ale dotychczas nie wdrożone w firmie; projekty wykorzystujące istniejące rozwiązania w wyjątkowy, dotychczas niespotykany i optymalny dla firmy sposób, itp.);

 

🎯 Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);

 

🎯 Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).

 

A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie LIDER ZAKUPÓW?
  • Wyróżnienie laureata i nominowanych, jako osób, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonywać do nich swoją firmę. Podejmują działania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzają je w życie.
  • Wysoką wiarygodność biznesową tytułów LIDER ZAKUPÓW gwarantuje Kapituła Konkursu.
  • Prezentowanie swoich projektów na Konferencji PROCON/POLZAK oraz na specjalnie zorganizowanych spotkaniach i panelach eksperckich.
  • Prezentacja profili i projektów laureata i wyróżnionych w Konkursie LIDER ZAKUPÓW w ogólnopolskich mediach branżowych, co oznacza to promocję prowadzonych aktywności.
  • Przyczynienie się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy do wykorzystania szansy zaprezentowania się przed polskim środowiskiem zakupowym i szacowną Kapitułą Konkursu.

Przykładowe projekty mogące brać udział w Konkursie LIDER ZAKUPÓW:
  • Projekt udanego wdrożenia innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczyniającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy.
  • Projekt podnoszący rangę i znaczenie funkcji zakupów w firmie oraz w branży.
  • Projekt, który dostarczył skuteczne sposoby na generowanie wartości obszarze objętym Prawem Zamówień Publicznych.
  • Projekt przedstawiający skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta.
  • Projekt zakupowy, który przyczynił się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym, czy przyciągnął etaty zakupowe do Polski.
Patronami konkursu są:

Aktualności LIDER ZAKUPÓW

Konkurs na Lidera Zakupów 2021 rozstrzygnięty!

Konkurs na Lidera Zakupów 2021 rozstrzygnięty!

Dziś na konferencji PROCON/POLZAK członkowie Kapituły konkursu wręczyli statuetki zwycięzcom Konkursu "Lider Zakupów". ⭐⭐⭐ Liderem Zakupów 2021 został Maciej Zaleski-Ejgierd, Procurence Sp. z o.o.,⭐⭐⭐ za zrealizowanie projektu "Supplier Innovation Sourcing" Kapituła Konkursu przyznała również...
Czytaj dalej
Lider Zakupów 2021 – Nie czekaj!

Lider Zakupów 2021 – Nie czekaj!

🏆🏆🏆 Serdecznie zapraszamy całe środowisko zakupowe do nominowania swoich projektów do Konkursu LIDER ZAKUPÓW 2021! Promujemy osoby i zespoły, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonać do nich swoją firmę. Zgłoszenia...
Czytaj dalej
LIDER ZAKUPÓW 2021 – kategoria Rozwój i optymalizacja funkcji

LIDER ZAKUPÓW 2021 – kategoria Rozwój i optymalizacja funkcji

Konkursu LIDER ZAKUPÓW 2021 Nieustannie i serdecznie zapraszamy całe środowisko zakupowe do nominowania swoich projektów do Konkursu LIDER ZAKUPÓW 2021! Kolejną kategorią jest: Rozwój i optymalizacja funkcji - np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna...
Czytaj dalej
LIDER ZAKUPÓW 2021 – kategoria Innowacja technologiczna

LIDER ZAKUPÓW 2021 – kategoria Innowacja technologiczna

Konkursu LIDER ZAKUPÓW 2021 Serdecznie zapraszamy całe środowisko zakupowe do nominowania swoich projektów do Konkursu LIDER ZAKUPÓW 2021! Jedną z kategorii jest: Innowacja technologiczna - np. wdrożenie unikalnego rozwiązania, które zostało stworzone przez zespół...
Czytaj dalej
Trwa konkurs LIDER ZAKUPÓW 2021

Trwa konkurs LIDER ZAKUPÓW 2021

Koleżanki i Koledzy, Zapraszamy Was do wykorzystania szansy zaprezentowania się przed polskim środowiskiem zakupowym! Zgłoszenia projektów do Konkursu LIDER ZAKUPÓW 2021 organizowanego przez PSML (Polish Supply Management Leaders) przyjmujemy do 31 sierpnia! 🎯 Jeśli...
Czytaj dalej