LIDER ZAKUPÓW

Konkurs LIDER ZAKUPÓW

 

LIDER ZAKUPÓW promuje osoby i zespoły, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonać do nich swoją firmę. Podejmują wyzwania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i są w stanie wprowadzić je w życie.

Sukcesy firm to dobre strategie i ludzie, którzy skutecznie je realizują. Zakupy pełnią krytyczną rolę w efektywnej realizacji strategii organizacji. Dzięki dobrej pracy zakupowców, pełnym wykorzystaniu zasobów wewnętrznych oraz potencjału dostawców, firmy mogą skuteczniej konkurować na rynku lokalnym i międzynarodowym.

 

 

Celem konkursu LIDER ZAKUPÓW jest wyróżnienie grona osób, które wywarły znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania reprezentowanych przez nich organizacji i przyczyniły się do podniesienia konkurencyjności firmy.

 

Nasi laureaci pokazują efekty swoich wdrożeń na konferencjach i spotkaniach branżowych, są zapraszani jako eksperci do paneli dyskusyjnych, mają również możliwość publikowania opisów swoich projektów w prasie branżowej i biznesowej np. w Harvard Business Review Polska.

W tym roku zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii

🎯 Innowacja ekologiczna, w ramach której zgłaszane są projekty wpisujące się w aktualną politykę ekologiczną UE (przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona środowiska, zrównoważona konsumpcja, zrównoważona gospodarka, minimalizowanie wytwarzania odpadów, itp.);

 

🎯 Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);

 

🎯 Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).

 

A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie LIDER ZAKUPÓW?
  • Wyróżnienie laureata i nominowanych, jako osób, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonywać do nich swoją firmę. Podejmują działania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzają je w życie.
  • Wysoką wiarygodność biznesową tytułów LIDER ZAKUPÓW gwarantuje Kapituła Konkursu.
  • Prezentowanie swoich projektów na Konferencji PROCON/POLZAK oraz na specjalnie zorganizowanych spotkaniach i panelach eksperckich.
  • Prezentacja profili i projektów laureata i wyróżnionych w Konkursie LIDER ZAKUPÓW w ogólnopolskich mediach branżowych, co oznacza to promocję prowadzonych aktywności.
  • Przyczynienie się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy do wykorzystania szansy zaprezentowania się przed polskim środowiskiem zakupowym i szacowną Kapitułą Konkursu.

Przykładowe projekty mogące brać udział w Konkursie LIDER ZAKUPÓW:
  • Projekt udanego wdrożenia innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczyniającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy.
  • Projekt podnoszący rangę i znaczenie funkcji zakupów w firmie oraz w branży.
  • Projekt, który dostarczył skuteczne sposoby na generowanie wartości obszarze objętym Prawem Zamówień Publicznych.
  • Projekt przedstawiający skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta.
  • Projekt zakupowy, który przyczynił się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym, czy przyciągnął etaty zakupowe do Polski.
Patronami konkursu są:

Aktualności LIDER ZAKUPÓW

Inaugurujemy IX. odsłonę konkursu LIDER ZAKUPÓW

Inaugurujemy IX. odsłonę konkursu LIDER ZAKUPÓW

Inaugurujemy IX. odsłonę konkursu, który nagradza osoby realizujące wyjątkowe projekty z obszaru zakupów. Zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii: Innowacja ekologiczna, w ramach której zgłaszane są projekty wpisujące...
Czytaj dalej
PROCON/POLZAK 2022: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM “OD KUCHNI”: JAK TO ROBIĄ ŚWIATOWE KORPORACJE?:

PROCON/POLZAK 2022: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM “OD KUCHNI”: JAK TO ROBIĄ ŚWIATOWE KORPORACJE?:

Laureat zeszłorocznej edycji Konkursu PSML - Polish Supply Management Leaders - LIDER ZAKUPÓW Maciej (Matt) Zaleski w tym roku na głównej scenie PROCON/POLZAK jako prelegent z wystąpieniem ZARZĄDZANIE RYZYKIEM "OD KUCHNI": JAK TO ROBIĄ...
Czytaj dalej
Inaugurujemy VIII odsłonę konkursu LIDER ZAKUPÓW

Inaugurujemy VIII odsłonę konkursu LIDER ZAKUPÓW

                                     Nie bój się wyzwań. Pochwal się swoim zawodowym sukcesem i zgłoś swój projekt w konkursie Inaugurujemy VIII. odsłonę konkursu, który nagradza osoby realizujące wyjątkowe projekty z obszaru zakupów. Zachęcamy do zgłaszania projektów, które...
Czytaj dalej
Konkurs na Lidera Zakupów 2021 rozstrzygnięty!

Konkurs na Lidera Zakupów 2021 rozstrzygnięty!

Dziś na konferencji PROCON/POLZAK członkowie Kapituły konkursu wręczyli statuetki zwycięzcom Konkursu "Lider Zakupów". ⭐⭐⭐ Liderem Zakupów 2021 został Maciej Zaleski-Ejgierd, Procurence Sp. z o.o.,⭐⭐⭐ za zrealizowanie projektu "Supplier Innovation Sourcing" Kapituła Konkursu przyznała również...
Czytaj dalej
Lider Zakupów 2021 – Nie czekaj!

Lider Zakupów 2021 – Nie czekaj!

🏆🏆🏆 Serdecznie zapraszamy całe środowisko zakupowe do nominowania swoich projektów do Konkursu LIDER ZAKUPÓW 2021! Promujemy osoby i zespoły, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonać do nich swoją firmę. Zgłoszenia...
Czytaj dalej