Zapraszamy do lektury raportu

powstającego w odpowiedzi na dynamiczny rozwój zakupowych usług wspólnych w ramach grup kapitałowych, które w istotny sposób przyczyniły się do transformacji procesów biznesowych. Raport dokonuje przeglądu modeli rozliczeń z tytułu usług zaopatrzeniowych, stosowanych w grupach kapitałowych.

Paweł Czajka

Head of the Contracts and Procurement Management Department  w Santander Bank Polska S.A.

Michał Pawłowski

Head of Procurement w Santander Bank Polska S.A.