Proces zakupowy powinien być procesem biznesowym przynoszącym wymierną wartość dla organizacji. Wyzwania, z którymi mierzą się firmy w nabywaniu produktów i usług dotyczą również, a może przede wszystkim, działów zakupów, które odpowiadają za bezpośredni kontakt z dostawcą.Technologia IT odgrywa dziś kluczową rolę w transformacji biznesowej, zmieniając dynamikę całych branż. Jest coraz bardziej znaczącą kategorią wydatków praktycznie w każdej gałęzi gospodarki.

Jako Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML), stawiamy sobie za cel poprawianie jakości dialogu w procesach przetargowych, aby podnosić wartość generowaną w relacji klient – dostawca. W przypadku IT – dostawca rozwiązań technologicznych.

Rekomendujemy Państwu raport Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce – Trendy. Zmiany. Perspektywy, przygotowany przez Partnera Wspierającego PSML, firmę Dell Technologies. Raport ten wpisuje się w misję PSML – Polish Supply Management Leaders. Jest również zapowiedzią systemowych działań jakie w najbliższym czasie będziemy podejmować na rzecz podnoszenia efektywności procesów przetargowych w obszarze IT.

Opracowanie wzbogacone jest o głos ekspertów z obszaru IT i zakupów. Raport wnikliwie notuje aktualne trendy w cyfryzacji przedsiębiorstw  oraz zmiany we współczesnych procesach zakupowych, szczegółowo wykazując ważność niedocenianych dotąd kryteriów zakupów IT, jak: cyberbezpieczeństwo, czy CSR i ESG. Z opracowania dowiedzą się też Państwo dlaczego współpraca z dostawcą, ocena vendora, ocena procesu zakupowego i ocena postzakupowa są tak ważne, zarówno z perspektywy kupującego, jak i dostawcy.

Raport przybliży wyzwania, przed którymi stoją firmy:

🔵 Jak zmieniają się cyfrowe strategie firm?

🟢 Jak duże znaczenie odgrywa w tych strategiach IT?

🟡 Jak firmy reagują na zwiększone wymogi wobec swojej infrastruktury?

🟠 Jak zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe firmy?

🟣 Jak zmienia się polityka zamówień oraz waga przyznawana kryteriom środowiskowym i społecznym?

Zapraszamy do lektury raportu oraz do dalszego dialogu. Chętnie podejmiemy rozmowy o tym, w jaki sposób te procesy wpływają na funkcjonowanie zarówno całych organizacji, jak i działów zamówień. Raport, który dziś Wam polecamy prezentuje najważniejsze trendy w tym obszarze i zaprasza do poszukiwania optymalnych rozwiązań dla Twojej firmy.

“Zapoznaj się z najnowszym raportem „Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce – Trendy. Zmiany. Perspektywy”, polecanym przez PSML.

Dynamika transformacji technologicznej stawia nowe wymagania, otwiera również nowe możliwości. Publikacja poświęca wiele miejsca cyfrowym strategiom firm, ale też podkreśla takie obszary współpracy jak: lojalność, zaufanie, odpowiedzialność oraz przejrzystość w zakresie oddziaływania biznesu na środowisko. W obszarze zakupów IT Raport wskazuje konkretne propozycje organizacji procesu zakupowego, partnerstwa, kryteriów wyboru czy oceny współpracy.

– Stabilność i budowanie relacji z partnerami biznesowymi,

– rosnąca rola działu zakupów,

– aktualizacja wiedzy o rynku,

– najlepsze praktyki zakupowe,

to niektóre trendy rekomendowane w Raporcie, które będziemy promować w projekcie DIALOG IT.

Zachęcam do zapoznania się z publikacją!”

Adam Polkowski, Lider Projektu Dialog IT / Członek Zarządu PSML

“We współczesnych organizacjach ważne jest holistyczne spojrzenie na proces budowania strategii cyfryzacji, dostarczania i zarządzania infrastrukturą IT, co dziś bardzo często wykracza poza prace wewnętrznych działów IT. Pomimo dostępnych na rynku rozwiązań, większość dyrektorów ds. zaopatrzenia (CPO) twierdzi, że niewystarczające wykorzystanie technologii automatyzacji w zakupach i zaopatrzeniu jest jednym z najpilniejszych problemów, które należy rozwiązać.

Dlatego rozpoczęliśmy i prowadzimy dialog z managerami działów zamówień i IT największych firm w Polsce. Wnioski zebraliśmy dla Państwa w specjalnym raporcie „Rola działów zakupów  i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce. Trendy. Zmiany. Perspektywy”, opracowanym przez ośrodek analityczny SpotData we współpracy z Dell Technologies.

Znajdą w nim Państwo podsumowanie najnowszych trendów i usprawnień wdrażanych w innowacyjnych i zwinnych przedsiębiorstwach, a także wiele praktycznych wskazówek eksperckich dotyczących nowoczesnych procesów zakupowych. Mam nadzieję, że te rekomendacje pozwolą w pełni wykorzystać możliwości najnowszych technologii, by dostosować procesy zakupowe w Państwa organizacjach, uczynić je bardziej nowoczesnymi i opartymi na partnerstwie z dostawcami.

Zachęcam do zapoznania się z Raportem i kontynuowania dialogu.”

Krzysztof Ducal, Sales Director, Dell Technologies

Pytania i wątpliwości, z którymi mierzą się współczesne firmy

Raport stanowi próbę odpowiedzi lub rekomendacji rozwiązań kluczowych problemów współczesnych organizacji.

Czy to moment na to, aby dokonać modernizacji systemu ochrony danych w twojej firmie?

Czy planujesz skrócenie czasu przywrócenia kluczowych systemów do pracy po ewentualnym ataku?

Czy podejmując decyzję o wyniesieniu procesów do chmury, stajemy się zieloni?

Czy chcesz chronić swoje dane przed skutkami cyberataków?

Czy zależy ci na automatyzacji lub integracji z chmurą?

Jak stosować kryteria oceny dostawców w całym procesie zakupowym?

SaaS czy Infrastructure as-a-service?

Dlaczego ocena dostawców jest ważna w biznesie?

Jak często należy przeprowadzać ocenę dostawców?

Trendy i Rekomendacje

“Konieczne jest zrozumienie, że zrównoważony rozwój nie jest trendem ani odhaczeniem kolejnego punktu na liście. To proces – nieustająca praca i poszukiwanie optymalnych rozwiązań w długofalowej strategii, a dobrze opracowane wdrożenia i polityka ESG pozwalają osiągać wspaniałe wyniki i mają realny wpływ na naszą przyszłość.”

Źródło: Raport „Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce – Trendy. Zmiany. Perspektywy”, Dell Technologies

“Partnerstwo z dostawcami pozwala też wzmocnić procesy innowacji w przedsiębiorstwach. Jest to model coraz częściej stosowany przez duże przedsiębiorstwa, które wspólnie z dostawcami budują nowe rozwiązania technologiczne dla swoich klientów. Proces ten zyskuje na znaczeniu, ponieważ technologie informatyczne stają się krytyczne dla budowania i utrzymywania relacji z konsumentami, a przedsiębiorstwa posiadają najczęściej ograniczone kompetencje w rozpoznaniu możliwości technologicznych.”

Źródło: Raport „Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce – Trendy. Zmiany. Perspektywy”, Dell Technologies

%

o tyle procent w 2021 roku wzrósł popyt na zakup komputerów w Polsce wobec 2019.

%

tyle firm do 2025 r. będzie narażonych na 1 lub więcej ataków rocznie. Czy to moment na to, aby dokonać modernizacji systemu ochrony danych w twojej firmie?

%

firm wykorzystujących chmurę (głównie w modelu hybrydowym) w Polsce co może wskazywać, że adaptacja hybrydy z roku na rok rośnie.

%

dużych firm w Polsce korzystających z usług IaaS.

Źródło: Raport „Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce – Trendy. Zmiany. Perspektywy”, Dell Technologies

Opinie Ekspertów

Mamy obsesję na punkcie klienta.

Poświęciliśmy w ostatnim roku ogrom czasu i uwagi, by zidentyfikować, czy nasze procesy odpowiadają na potrzeby klienta. Mamy obsesję na punkcie klienta. Wykorzystaliśmy czas pandemii na transformację tych wszystkich rzeczy, które w sieci detalicznej nie były jeszcze zdigitalizowane i dokonujemy teraz ich transformacji. Wykorzystujemy pandemię, by uczynić nasz bank jeszcze lepszym.

Paweł Czajka

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kontraktami i Zakupami, Santander Bank Polska SA

Źródło: Raport „Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce – Trendy. Zmiany. Perspektywy”, Dell Technologies

Przy zamówieniach sprzętu klient jest w centrum uwagi.

Zamawiając sprzęt, patrzymy na całości kosztów i zysków, które możemy uzyskać jako użytkownicy danego rozwiązania. Patrzymy nie tylko z perspektywy naszej firmy, ale w naszym centrum uwagi jest klient – na ile te rozwiązania, które kupujemy dla danego projektu czy w ramach zmiany architektury, wpływają na satysfakcję naszego klienta i odpowiadają na jego potrzeby.

Bożena Trzaskowska

Dyrektor Zakupów, Orange Polska SA

 

 

 

 

 

 

91%

ankietowanych menedżerów zamówień zgadza się ze stwierdzeniem, ze środki na rozwój nowych cyfrowych inicjatyw będą pochodzić częściej spoza departamentów IT oraz będą bezpośrednio związane z generowaniem przychodów.

10

to przeciętna liczba osób decyzyjnych zaangażowana w procesy zakupowe.

12

punktów, które należy stosować oceniając dostawców w całym procesie zakupowym. Ocena dostawców to proces ciągły, który ma zapewnić utrzymanie klientów i priorytetów na pierwszym miejscu.

81%

ankietowanych menedżerów zamówień wskazuje, że sprzęt kliencki odgrywa ważną rolę w podnoszeniu satysfakcji pracowników i tym samym wspiera utrzymywanie talentów w firmach.

8

rekomendacji najważniejszych trendów w nowoczesnych procesach zakupowych

7

głównych filarów z perspektywy vendora wystarczy aby  zbudować partnerską relację biznesową z kupującym. Partnerstwo z dostawcami pozwala wzmocnić procesy innowacji w przedsiębiorstwach.

Źródło: Raport „Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce – Trendy. Zmiany. Perspektywy”, Dell Technologies

Przyjrzymy się bliżej wyzwaniom, przed którymi stoją firmy:

Jak zmieniają się cyfrowe strategie firm?

Jak duże znaczenie odgrywa w tych strategiach IT?

Jak firmy reagują na zwiększone wymogi wobec swojej infrastruktury?

Jak zmienia się polityka zamówień oraz waga przyznawana kryteriom środowiskowym i społecznym?

Aby zrozumieć, w jaki sposób te procesy wpływają na funkcjonowanie zarówno całych organizacji, jak i działów zamówień, przygotowaliśmy raport pokazujący najważniejsze trendy w tym obszarze.

Wstępem do niniejszego raportu była seria debat branżowych z dyrektorami działów zamówień i IT największych firm w Polsce, których gospodarzami byli Łukasz Korycki („Puls Biznes”) i Krzysztof Ducal (Dell Technologies). Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami i relacjami z debat:

Zakupy IT w zgodzie z biznesową etyką

Przedsiębiorcy zwiększają nakłady na zakup i modernizację rozwiązań informatycznych. Branża IT musi sprostać dużemu wyzwaniu, jakim jest silny wzrost popytu na jej produkty i usługi. Jak powinien wyglądać prawidłowo proces zakupowy w IT? Jak istotną rolę w tym procesie odgrywają takie czynniki jak społeczna odpowiedzialność biznesu, ekologia. Dlaczego teraz, gdy w wielu branżach dochodzi do rewolucyjnych zmian wywołanych pandemią i kolejnymi lokcdownami warto dokonywać zakupów IT w zgodzie z zasadami etyki biznesowej.

Czas cyfryzacji przedsiębiorstw – jak optymalizować zakupy IT

W czasie przyspieszonej cyfryzacji zakupy i utrzymanie systemów IT w firmach stają się jednym z kluczowych czynników. Jak kupować sprzęt i oprogramowanie, by optymalizować ten proces? Jakimi kryteriami kierują się firmy? Jaką rolę przy podejmowaniu decyzji zakupowych odgrywają inne czynniki, takie jak trwałość sprzętu, serwis, bezpieczeństwo.  Podczas debaty próbowaliśmy odpowiedzieć na te pytania i stworzyć swoisty ranking kryteriów, którymi kierują się kupujący.

Jak oceniać efektywność zakupu oprogramowania i sprzętu IT

Optymalny zakup sprzętu i oprogramowania IT, na podstawie jasno określonych kryteriów to bardzo istotny element prowadzenia biznesu firmowego. Jednak na samym zakupie się nie kończy. Ważne jest jakie wnioski na przyszłość wyciągają firmy z tego procesu. Jak skutecznie analizować efektywność zakupu. Czy zwracać uwagę tylko na to co poszło „nie tak”, czy wręcz przeciwnie równie istotne a może istotniejsze jest jakie korzyści przyniósł proces, tak by przy kolejnych zakupach powielać te same dobre praktyki. Jakie podejście do tego mają zarządu oraz osoby odpowiedzialne bezpośrednio za zakupy?

Jak zmienia się współpraca między klientem i dostawcą w branży IT

Rynek sprzętu IT w ostatnich latach bardzo się zmienił. Jak zmieniły się oczekiwania zakupowe biznesu i jak połączyć to z otwartością na rynek dostawców, którzy dysponują sprzętem o podobnych parametrach technicznych? Jakie modele współpracy są teraz oczekiwane przez klientów? Czy zmieniają się proporcje pomiędzy wyłącznym zakupem urządzeń końcowych a dostarczaniem szerokiego spektrum usług w modelu konsumpcyjnym? Na ile ten „konsumpcyjny” trend jest silny i czy pozostanie na rynku na długo?  O tym m.in. rozmawialiśmy podczas ostatniej debaty z tej serii.

“Od zawsze dostrzegamy potrzebę dialogu i wymiany doświadczeń nie tylko z naszymi partnerami, klientami, ale i z konkurencją – inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów to kolejna ważna inicjatywa branżowa, w którą postanowiliśmy się zaangażować. Wnioski i rekomendacje trendów zakupowych infrastruktury IT wypracowane w raporcie „Rola działów zakupów i infrastruktury IT w cyfryzacji firm w Polsce. Trendy. Zmiany. Perspektywy”, będą ważnym wstępem do szerokich rozmów branżowych w ramach inicjatywy PSML

Liczę na zaangażowane rozmowy w ramach tej inicjatywy i wypracowanie katalogu dobrych praktyk i rekomendacji dla przetargów z obszaru IT, który stanie się ważnym źródłem praktycznej wiedzy i pozwoli Państwu udoskonalić te procesy w Państwa organizacjach.”

Krzysztof Ducal, Sales Director, Dell Technologies

 

Członek Wspierający PSML – Dell Technologies

Dell Technologies to zróżnicowany zespół z wyjątkowymi perspektywami.

Nasza historia rozpoczęła się od pasji i przekonania, że każdy na świecie powinien mieć łatwy dostęp do najlepszych technologii. Obecnie firma Dell Technologies ma kluczowe znaczenie w transformacji cyfrowego krajobrazu na całym świecie.

Łączy nas cel, strategia i kultura. Kieruje nami ambicja i moc technologii, które wspierają postęp ludzkości. Nie ustajemy w staraniach na rzecz równości, zaufania i wzajemnego wsparcia.

Naszym celem jest tworzenie technologii wspierających rozwój ludzkości.

Jesteśmy jedną z czołowych firm technologicznych, które pomagają zmieniać życie ludzi dzięki wyjątkowym możliwościom. Od hybrydowych rozwiązań chmurowych, przez systemy obliczeniowe o wysokiej wydajności, po inicjatywy społeczne i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju — to, co robimy, jest ważne dla wszystkich ludzi na całym świecie.

Kierujemy się wizją świata, w którym chcemy żyć.

Przywództwo nie jest dla nas niczym nowym. Dlatego właśnie integralną rolę we wszystkich naszych działaniach odgrywają zrównoważony rozwój, integracja, zmiana jakości życia, etyka i prywatność. Dzięki zespołowi, dla którego cenna jest różnorodność doświadczeń, tworzymy rozwiązania, które wykorzystują i wzmacniają technologię w najbardziej znaczący sposób. Jesteśmy przekonani, że potęga technologii pomaga rozwiązywać złożone wyzwania społecznie — od opieki zdrowotnej po edukację i cyfrową gospodarkę.

Jesteśmy pionierami innowacji i napędzamy rewolucję cyfrową. Zarówno jako zespół, jak i jako pojedyncze osoby, mamy pasję i wyjątkowe perspektywy, dzięki którym powstają nasze niezwykłe pomysły i rozwiązania.

Kontakt

Krzysztof Ducal, Sales Director, Dell Technologies

e-mail: [email protected]

Adam Polkowski, Lider Projektu Dialog IT / Członek Zarządu PSML

e-mail: [email protected]