PODPISANIE DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ DOBRYCH PRAKTYK I STANDARDÓW WSPÓŁPRACY „KLIENT-AGENCJA” PRZEZ  8 ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W DIALOGU BRANŻOWYM.

24 listopada w Studio Bank w Warszawie, w obecności wszystkich ekspertów reprezentujących zakupy, marketing i agencje,  została podpisana Biała Księga Komunikacji Marketingowej.

Podpisy złożyły wszystkie organizacje biorące udział w trwającym od dwóch lat Dialogu Branżowym, jako wyraz akceptacji zawartych w niej rekomendacji i promocji opracowanych standardów:  Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML – organizatorzy Dialogu, a także  IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,  ZFPR – Związek Firm Public Relations, IAA Polska – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, KAE Klub Agencji Eventowych SAR, SOIT – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel oraz SBE Stowarzyszenie Branży Eventowej.

Celem Dialogu Branżowego było stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz ustalenie najlepszych standardów współpracy i narzędzi przetargowych w 8 kategoriach marketingowych (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,), mając na uwadze równość i partnerstwo biznesowe stron oraz najwyższą możliwą efektywność w zakupach marketingowych.

W 2016 r. rozpisano co najmniej 655 przetargów, co oznacza, że tylko na ich przygotowanie agencje wydały ponad 130 milionów złotych. Ponadto 20% tych przetargów w ogóle nie zostało rozstrzygniętych. Koszty przygotowania przetargów obciążają wszystkich uczestników rynku reklamowego, ten ciężar osłabia agencje i tak, jak każdy koszt musi być uwzględniony w ostatecznym bilansie firmy, co w konsekwencji również przekłada się na ceny usług dla klientów. Wierzymy, że proces, który  jest opisany bardzo szczegółowo w Białej Księdze, nie tylko pozwoli ograniczyć te koszty poprzez lepsze przygotowanie przetargów ale również pomoże wybierać lepszych partnerów, co wpłynie na efektywniejsze budowanie marek – powiedział  podczas spotkania Szymon Gutkowski, Prezes  Stowarzyszenia SAR. 

Biała Księga to pierwszy z dziewięciu rozdziałów w postaci uogólnionych wytycznych i rekomendacji na bazie pracy 8 grup. Zawiera zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją. Organizacje reprezentujące rynek komunikacji marketingowej w Polsce podpisały deklarację przyjęcia Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej jako rekomendacji nowych standardów i dobrych praktyk oraz zobowiązały się do ich promocji w środowisku i wśród swoich członków.

Manual przetargowy buduje efektywność procesów, przez co prowadzi do obniżenia kosztów. Równie ważne jest jednak budowanie mechanizmów zaufania między reklamodawcą a agencją, które umożliwia ścisłą współpracę między tymi podmiotami. Z badań wynika, (McKinsey’ 2012), że ścisła, partnerska współpraca to o 50% lepsze wyniki rentowności w porównaniu ze spółkami, które tego nie robią. Manual Przetargowy to nie tylko „bottom line” ale również „top line” – powiedział podczas spotkania Mariusz Gerałtowski, Prezes  PSML.

Każdy kolejny rozdział dotyczący przetargu na jedną z ośmiu kategorii (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,) będzie odnosił się do pierwszego rozdziału wytycznych, a w razie odstępstw od głównych rekomendacji zachowa własne zapisy i specyficzne narzędzia przetargowe (zgodnie z ustaleniami 8 grup ekspertów). Każdy z publikowanych rozdziałów zawierał będzie: wytyczne w formie opisowej oraz narzędzia przetargowe (wzory dokumentów).

Pierwszym dużym sukcesem projektu już dziś jest to, że tak wiele kompetentnych i zajętych osób z branży, zarówno ze strony agencji jak i reklamodawców znalazło czas, aby usiąść przy jednym stole i stworzyć Białą Księgę, która ma służyć interesom obydwu stron –  przyznał dziękując wszystkim uczestnikom projektu Szymon Gutkowski, Prezes Stowarzyszenia SAR.

W dyskusji nad projektem wzięło udział 41 ekspertów ze strony agencji oraz 41 ekspertów ze strony reklamodawców reprezentujących firmy w najbardziej reklamujących się branżach: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział 220 uczestników.

Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znajdą się w publikowanych rozdziałach na wspólnej platformie: http://dobryprzetarg.com.pl/kategorie/biala-ksiega-standardy-i-dobre-praktyki-w-zakupach-marketingowych.html. Kolejne rozdziały Białej Księgi zostaną opublikowane jeszcze w grudniu 2017 r. oraz styczniu i marcu 2018 r.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Partnerzy:

Związek Firm Public Relations

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

Partnerzy medialni:

Media&Marketing Polska

MeetingPlanner

Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej – Dialog Branżowy obejmująca wypracowanie standardów postępowania na drodze dialogu społecznego została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju!