Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów wraz z Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR – współorganizatorem Dialogu oraz z partnerami i przedstawicielami zleceniodawców opublikowało dwa kolejne rozdziały Białej Księgi: Eventy i PR, zawierające wytyczne i rekomendacje dla tych obszarów. Rozdziały zawierają również przygotowane przez obie strony (klientów i agencje) wzorcowe narzędzia i dokumenty przetargowe.

Oba rozdziały obejmują wiele zagadnień istotnych dla efektywności procesu przetargowego, jego kosztów i wyników, wśród nich m.in.:

 • analiza potrzeb i określanie celów biznesowych,
 • źródła do budowania wiedzy o rynku dostawców,
 • wytyczne oraz wzory dokumentów do przeprowadzenia zapytania o informację – RFI (Request For Information),
 • rekomendowane modele przetargów,
 • wytyczne i wzorcowe dokumenty briefu,
 • rekomendacje dotyczące komunikacji w przetargach i dostępności klienta na etapie przetargu (wytyczne dotyczące briefu, spotkań de-briefingowych i sesji kierunkowych),
 • szczegółowy harmonogram przetargu i minimalny czas w przetargu,
 • kryteria i wagi ocen w przetargach oraz wzorcowe arkusze ocen,
 • terminy płatności i koszt pieniądza w czasie,
 • opłaty za udział w przetargu,
 • ochrona praw autorskich w przetargu,
 • zasady prawidłowego kosztorysowania – wytyczne oraz wzorcowe tabele.

Gorąco dziękujemy ekspertom zakupowym

z grupy PR: Jolancie Styrc (GSK), Annie Serwacińskiej i Karolinie Nieśmiałek (L`Oreal)

oraz z grupy Eventowej: Magdalenie Galińskiej, Piotrowi Burdzy (Orange), Elenie Dawidczyk (Orlen), Jackowi Łapienieckiemu (Grupa Żywiec), Jolancie Styrc (GSK), Piotrowi Żyłowskiemu (L`Oreal)

za ich zaangażowanie i wkład w prace grup tematycznych.