Najnowszy rozdział Białej Księgi dla obszaru produkcji filmów reklamowych został opublikowany na stronie dobryprzetarg.com.pl. Rozdział „Przetarg na Produkcje Filmów Reklamowych” zawiera przygotowane przez Klientów i Domy Produkcyjne rekomendacje, wskazówki oraz dokumenty przetargowe przygotowane jako najlepsze standardy uwzględniające interesy, oczekiwania i możliwości obu stron postępowań przetargowych.

W rozdziale znalazły się m.in:

– objaśniony krok po kroku rekomendowany model przetargu na produkcję filmów reklamowych,

– wskazówki dot. efektywnej komunikacji w przetargach,

– informacje dot. źródeł wiedzy o rynku produkcji filmów reklamowych,

– rekomendacje dot. terminów płatności i kosztu pieniądza w czasie.

Istotną częścią rozdziału są edytowalne dokumenty, uwzględniające specyfikę taj kategorii i gotowe do zastosowania w praktyce:

– wzór zapytania o informację RFI

– wzór dwustronnej umowy o zachowanie poufności NDA

– wzór Briefu Produkcyjnego

– kosztorys produkcji filmu

Rozdział „Przetarg na Produkcje Filmów Reklamowych” znajduje się tutaj (http://www.dobryprzetarg.com.pl/kategorie/przetarg-na-produkcje-filmow-reklamowych.html).

W grupach tematycznych w ramach Dialogu Branżowego wzięło udział 36 ekspertów ze strony Agencji oraz 42 ekspertów ze strony Reklamodawców z najbardziej reklamujących się branż: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników.

Dotychczas opublikowane zostały następujące rozdziały: Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej (Rozdział Ogólny), Przetarg na PR, Przetarg Eventowy, Przetarg Incentive Travel, Przetarg Full Service.

Ostatnie publikacje obejmą obszary: media, digital, branding oraz badania marketingowe.

 

Projekt Dialog Branżowy wraz z Białą Księgą Branży Komunikacji Marketingowej:

  • Uzyskał Patronat Honorowy Ministerstwa Rozwoju.
  • Został wyróżniony i opublikowany w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” jako przykład dobrej praktyki CSR.
  • Znalazł się w opracowaniu Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji pt. „Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne. Przewodnik po dobrych praktykach.” jako przykład „Wypracowywania standardów postępowania w zakresie konkretnych wyzwań w branży na drodze dialogu”. Publikacja przygotowana przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju.

 

Organizatorzy Dialogu Branżowego:

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Partnerzy:

Klub Producentów Reklamowych

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

OFBOR Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku

Związek Firm Public Relations

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

Partnerzy medialni:

Media&Marketing Polska