Projekt Top Young 100 ruszy na przełomie lutego/marca 2018 i będzie inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów logistyki w Polsce. Tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Będzie miał na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych na skale Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Projekt będzie inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Zapraszamy na stronę internetową www.topyoung100.pl oraz facebooka wydarzenia: https://www.facebook.com/topyoung100/