W programie Dialog IT traktujemy o Inteligentnych przetargach IT, skutecznie wspierających transformację cyfrową. W rozmowie angażującej przedstawicieli IT, Procurement, Vendorów i Prawników pracujemy nad najlepszymi praktykami dla przetargów. Przetargów, które mają sprzyjać uczeniu się i maksymalizacji wykorzystania potencjału technologii.

W serii trzy dniowych warsztatów:
– odtwarzaliśmy dzisiejszą rzeczywistość przetargową w symulacji aby zinwentaryzować skalę wyzwania

– mapowaliśmy bariery dla skutecznego dialogu wewnątrz i między organizacjami aby potem zidentyfikować ponad 150 wyzwań w procesie przetargowym na chmurę

– rozpoczęliśmy pracę nad projektowaniem i uzgadnianiem rozwiązań dla zidentyfikowanych wyzwań

Jeżeli dialog w ramach przetargów będzie równie dynamiczny i merytoryczny jak ten na warsztatach Dialogu IT moderowanych przez Justynę Grabkowską i Kamila Chudzińskiego z BringNeo to jesteśmy spokojni o transformację cyfrową.

Kolejnych krokach będziemy kontynuować pracę w mniejszych zespołach aby opracować katalog najlepszych praktyk i przygotować adekwatny program rozwojowy aby wspierać uczestników w realizacji inteligentnych przetargów IT.

Palącą potrzebą już dziś jest konieczność rozwijania świadomości czym jest chmura i jak podchodzić do rozmowy o zakupie rozwiązań na niej opartych. Dlatego będziemy działać we współpracy z Partnerami Programu w kierunku budowania efektywnych mechanizmów dzielenia się bieżącą wiedzą o technologii.

Kolejne aktualizacje o Dialogu IT Chmura już wkrótce.

Z poważaniem

Adam Polkowski

Lider Programu Dialog IT