Cyfrowa transformacja dotyka dziś wszystkich sektorów biznesu, a większość firm zdaje sobie sprawę z konieczności wykorzystywania zaawansowanych rozwiązań IT. Jednak coraz częściej pojawia się pytanie, w jaki sposób realizować transformację mądrze, w pełni wykorzystując potencjał dostępnych rozwiązań technologicznych(?).

Inteligentny przetarg IT, o którym mowa w Dialogu IT, ma na celu pozyskanie najlepszych rozwiązań z punktu widzenia transformacji cyfrowej firmy. To zdefiniowanie potrzeby biznesowej w formacie umożliwiającym dostawcy zrozumienie celów stawianych przed rozwiązaniem IT. To proces uczenia się i zamykania luki kompetencyjnej, która powstaje naturalnie w związku z szybkim rozwojem rozwiązań IT oraz dynamicznymi zmianami modeli biznesowych po stronie klienta.

Dialog IT jest programem tworzącym przestrzeń do efektywnej wymiany wiedzy między uczestnikami przetargów IT. To projekt, który stawia na prowadzenie przetargu w sposób inteligentny. W myśl tej idei postępowanie przetargowe jest procesem uczenia się.

Oznacza to, między innymi, że:

  • Klient zdobywa wiedzę o rozwiązaniach najlepiej dopasowanych do strategii transformacji.
  • Dostawca zyskuje zrozumienie modelu biznesowego, co umożliwia mu z kolei bardziej precyzyjne dopasowanie proponowanego rozwiązania.

Z ramienia @PSML, dziękujemy ekspertom (wymienionym na stronie https://psmldialog.pl/partnerzy) o oraz  Partnerom Programu: BringNeo, CIONET, IDC Poland, Kochański & Partners, Rymarz Zdort Maruta, oraz dostawcami z kluczowych obszarów IT: Amazon, Dell Technologies, Google, IBM, Microsoft, Operator Chmury Krajowej, Tameshi.

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Dialog IT Chmura publiczna

Niniejsze rekomendacje zostały przygotowane przez interdyscyplinarny zespół zgodnie z najlepszą wiedzą z różnych obszarów. Zawierają praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania zapytań w obszarze Chmury publicznej. Ze względu na częste i dynamiczne zmiany, jakim podlega ten obszar, zakres materiału jest ważny na dzień powstania. Podczas korzystania z dokumentu musisz pamiętać, iż stanowi on wskazówki, a nie jest regulacją prawną. Możesz pominąć poszczególne elementy lub zastąpić je innymi.

Akademia Dialog IT

Najważniejszym elementem z perspektywy propagowania i wdrażania zasad inteligentnego przetargu jest rozwijanie modelu kompetencji kupca IT. Realizowane jest to przez cykl szkoleń i przyznanie certyfikatu Procurement Partnera IT (https://psmldialog.pl/kalendarz )

Akademia Dialogu, kierowana jest do uczestników procesów przetargowych IT, obejmuje zarówno orientację technologiczną -prawną-rynkową w zakresie zakupu rozwiązań Cloudowych (tu współpracujemy z Dostawcami – partnerami Programu) jak również rozwija kompetencje wspierające skuteczną współpracę w trójkącie.

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Dialog IT chmura publiczna oraz włączenia się w Akademie Dialog IT.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Dialog IT zapraszamy na stronę www.psmldialog.pl