Cyfrowa transformacja dotyka dziś wszystkich sektorów biznesu, a większość firm zdaje sobie sprawę z konieczności wykorzystywania zaawansowanych rozwiązań IT. Jednak coraz częściej pojawia się pytanie, w jaki sposób realizować transformację mądrze, w pełni wykorzystując potencjał dostępnych rozwiązań technologicznych.   

Cyfryzacja jest materią dynamiczną, która wymaga budowania i aktualizowania wiedzy o dostępnych rozwiązaniach i zmianach modeli biznesowych. Aby efektywnie wdrażać technologiczne innowacje, niezbędny jest dialog w relacji klient – rynek. Od jego jakości i skuteczności zależeć będzie we wprowadzanym projekcie bardzo wiele. Dlatego nierozłącznymi elementami inteligentnego przetargu jest również efektywna komunikacja. 

Dialog IT jest programem tworzącym przestrzeń do efektywnej wymiany wiedzy między uczestnikami przetargów IT. To projekt, który stawia na prowadzenie przetargu w sposób inteligentny. Unikalność tej idei podkreślana jest także głównym założeniem: postępowanie przetargowe jest procesem uczenia się.  

Oznacza to, między innymi, że: 
  • Klient zdobywa wiedzę o rozwiązaniach najlepiej dopasowanych do strategii transformacji. 
  • Dostawca zyskuje zrozumienie modelu biznesowego, co umożliwia mu z kolei bardziej precyzyjne dopasowanie proponowanego rozwiązania.  
Rekomendacje Dialog IT, dotyczące inteligentnego prowadzenia przetargów,  przygotowywane są w interdyscyplinarnych zespołach, w skład których wchodzą:  
  • partnerzy biznesowi IT i przedstawiciele merytoryczni IT,
  • procurement i osoby odpowiedzialne na zakupy,
  • producenci i dostawcy,
  • kancelarie prawne specjalizujące się w obszarze IT, 
  • firmy analityczne, 
  • firmy konsultingowe.

Pierwszym obszarem dla którego powstały międzyśrodowiskowe rekomendacje jest obszar chmury. Dokument opublikowany został na stronie programu www.psmldialog.pl 

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML), przez działania promujące i rozwijające kompetencje, wzmacnia pozycję rynku krajowego jako preferowanego miejsca realizowania korporacyjnych procesów zakupowych. Program realizujemy we współpracy z Partnerami Programu: BringNeo, CIONET, IDC, Kochański & Partners, Rymarz Zdort Maruta, oraz dostawcami z kluczowych obszarów IT. W module Cloud udział biorą: Amazon, DELL, Google, IBM, Microsoft, Chmura Krajowa, Tameshi. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Dialog IT zapraszamy na stronę www.psmldialog.pl oraz do kontaktu z nami.