Dobry Przetarg, platforma wymiany wiedzy na temat standardów współpracy i dobrych praktyk w przetargach na komunikację marketingową, ma nową stronę internetową www.dobryprzetarg.com.pl

Dotychczasową stronę www.dobryprzetarg.com.pl zastępuje nowy, profesjonalny serwis. Celem nowej strony, podobnie jak poprzedniej jest komunikacja standardów i edukacja rynku. Serwis promuje standardy i efektywne biznesowo praktyki, dostarcza danych i narzędzi do przeprowadzenia przetargów w różnych kategoriach marketingowych.

Istotną funkcją nowego serwisu jest możliwość zgłaszania zarówno przez klientów, jak i przez agencje, odbiegających od standardów praktyk. Tak rozumiany „watchdog” branży reklamowej ma wspierać wspólną odpowiedzialność reklamodawców i agencji za standardy współpracy. Zgłoszenia nie będą widoczne dla każdego użytkownika strony, ale trafiać będę do organizacji branżowych SAR i PSML, którzy dzięki pozostawionej informacji będą mogli podjąć działania edukacyjne i promocyjne w zakresie standardów. Proces zgłoszeń spełniać będzie zasady poufności i ochrony danych wrażliwych.

Dotychczas takie działania realizował sam SAR na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od klientów i agencji (członków SAR). W wyniku takich „interwencji” SAR wielokrotnie mediował i wspierał reklamodawców i agencje będące w konfliktach, często dotyczyło to poprawy warunków przetargu czy współpracy. W większości tych przypadków dostarczona wiedza, dane skłaniały do zmiany praktyk na bardziej efektywne, partnerskie, spełniające kryteria należytej staranności.