🔥 nową członkinią Rady Programowej PSML – Polish Supply Management Leaders❕❕

W ramach uznania za zaangażowanie i wkład włożony w rozwój PSML w szczególności rozwój projektu Chief Procurement Officer Club (CPO Club) Dominika została zaproszona do grona Rady Programowej.

🤜 Podjęcie roli wiąże się z rezygnacją Dominiki z bycia Członkiem Zarządu PSML, którą to rolę pełniła od kwietnia 2019.

🤜 Zawodowo pełni rolę Dyrektora ds Zakupów Centralnych w PORR Group S.A.

Życzymy samych sukcesów i kontynuujemy współpracę w nowej roli Dominiki !