Takie jubileusze nie zdarzają się często. Gala Logistyki, Transportu i Produkcji doczekała się swojego dwudziestolecia.
Już od dwóch dekad spotykamy się w zacnym gronie i podsumowujemy przebieg ostatnich 12 miesięcy w branży TSL.
Nie inaczej będzie w tym roku.

Na początku grudnia dowiemy się, w czyje dłonie trafią tym razem „Logistyczne Oskary”, które firmy najlepiej zrozumiały ducha innowacji poszerzając swoje portfolio produktowe, oraz którzy menedżerowie przewodzili projektom, wprowadzającym przełomowe zmiany w łańcuchach dostaw firm produkcyjnych i handlowych.

Wraz z upływem lat, znaczenie prowadzonych przez nas programów badawczych – oraz wręczanych podczas ich podsumowania nagród – niezmiennie rośnie. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że patrzymy na zachodzące w łańcuchach dostaw procesy z coraz szerszej perspektywy, a wraz z kolejnymi edycjami badań zyskujemy nowy materiał do porównań i wyciągania wniosków.

Dotyczy to zwłaszcza naszego sztandarowego badania Operator Logistyczny Roku. Program ten, oceniający poziom satysfakcji klientów firm logistycznych, stał się marką samą w sobie, a najwyższe pozycje są dla jego laureatów ostatecznym dowodem na to, że starania wkładane w podnoszenie jakości oferowanych usług nie idą na marne.

Podczas Gali wyłonimy  także laureatów programu Supply Chain Designer i konkursu Produkt Innowacyjny dla Logistyki Transportu i Produkcji. Szykujemy także dodatkową niespodziankę, której szczegółów na razie nie będziemy jeszcze zdradzać.

Last but not least, Gala Logistyki, Transportu i Produkcji to okazja do nieformalnych, kuluarowych dyskusji i wspólnego świętowania sukcesów, czemu służyć będzie uroczysta oprawa wieczoru. Dobrze wiemy, jak bardzo złaknienie jesteśmy Państwo spotkań twarzą w twarz – tym większą żywimy więc nadzieję, że spotkamy się w Warszawie.

Do zobaczenia!

PSML partnerem medialnym wydarzenia.