Inaugurujemy IX. odsłonę konkursu, który nagradza osoby realizujące wyjątkowe projekty z obszaru zakupów.

Zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii:

Innowacja ekologiczna, w ramach której zgłaszane są projekty wpisujące się w aktualną politykę ekologiczną UE (przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona środowiska, zrównoważona konsumpcja, zrównoważona gospodarka, minimalizowanie wytwarzania odpadów, itp.);

Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);

Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).

A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Przypominamy, że można również zgłaszać projekty, które zrealizował ktoś inny (np. nasz partner wewnętrzny czy biznesowy partner zewnętrzny).

Szukamy osobowości, zespołów, które:

o             przyczyniły się do podwyższenia konkurencyjności firmy;

o             podniosły rangę i znaczenie funkcji zakupów w swojej firmie, branży czy na forum międzynarodowym;

o             znalazły skuteczne sposoby na generowanie wartości;

o             odkryły skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta;

o             przyciągnęły etaty zakupowe do Polski.

Nie bój się wyzwań. Pochwal się swoim zawodowym sukcesem i zgłoś swój projekt w konkursie.

 

                                   Zgłaszam mój projekt

 

                Zgłaszam projekt, który zrealizował ktoś inny

 

Partnerami konkursu są: Krajowa Izba Gospodarcza, MIT Sloan Management Review Polska i Dwumiesięcznik ZAMAWIAJĄCY zamówienia publiczne w praktyce.