Nie boisz się wyzwań? Zgłoś swój projekt w konkursie LIDER ZAKUPÓW 2021!
Inaugurujemy VII. odsłonę konkursu, który nagradza osoby realizujące wyjątkowe projekty z obszaru zakupów.

W tym roku zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii:

🎯 Innowacja technologiczna (np. wdrożenie unikalnego rozwiązania, które zostało stworzone przez zespół lub już istniejące na rynku, ale dotychczas nie wdrożone w firmie; projekty wykorzystujące istniejące rozwiązania w wyjątkowy, dotychczas niespotykany i optymalny dla firmy sposób, itp.);

🎯 Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);

🎯Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).

🎯 A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

 

Szukamy osobowości, zespołów, które:

✅ przyczyniły się do podwyższenia konkurencyjności firmy;
✅ podniosły rangę i znaczenie funkcji zakupów w swojej firmie, branży czy na forum międzynarodowym
✅ znalazły skuteczne sposoby na generowanie wartości
✅ odkryły skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta;
✅ przyciągnęły etaty zakupowe do Polski.

Dołącz do elitarnej grupy Laureatów i Wyróżnionych!

Zgłoś się już dziś!

 

Patronami konkursu są:

           

 

Więcej informacji o Konkursie LIDER ZAKUPÓW 2021