Nie bój się wyzwań. Pochwal się swoim zawodowym sukcesem i zgłoś swój projekt w konkursie

Inaugurujemy VIII. odsłonę konkursu, który nagradza osoby realizujące wyjątkowe projekty z obszaru zakupów.

Zachęcamy do zgłaszania projektów, które wpisują się w jedną z poniższych kategorii:

🎯 Innowacja ekologiczna, w ramach której zgłaszane są projekty wpisujące się w aktualną politykę ekologiczną UE (przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona środowiska, zrównoważona konsumpcja, zrównoważona gospodarka, minimalizowanie wytwarzania odpadów, itp.);

🎯 Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);

🎯 Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).

A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Przypominamy, że można również zgłaszać projekty, które zrealizował ktoś inny (np. nasz partner wewnętrzny czy biznesowy partner zewnętrzny).

 

Szukamy osobowości, zespołów, które:

🎯przyczyniły się do podwyższenia konkurencyjności firmy;

🎯podniosły rangę i znaczenie funkcji zakupów w swojej firmie, branży czy na forum międzynarodowym;

🎯znalazły skuteczne sposoby na generowanie wartości;

🎯odkryły skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta;

🎯przyciągnęły etaty zakupowe do Polski.

 

Zgłaszam mój projekt

Zgłaszam projekt, który zrealizował ktoś inny

 

Dołącz do elitarnej grupy Laureatów i Wyróżnionych!

Więcej na stronie PSML

 

Patronami konkursu są: