Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w logistyce pracuje dziś prawie 3 miliony osób. Jest to jedna z branż, która niezależnie od pandemii oraz kryzysu i pędzącej inflacji, odnotowuje najbardziej dynamiczne wzrosty i nabiera coraz większego znaczenia. Sektor ten odgrywa kluczową rolę w gospodarce kraju i we współczesnych przedsiębiorstwach. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników.

Pracownicy logistyki znajdują się na czele rankingu stanowisk, które najtrudniej jest obsadzić.

Wśród najważniejszych czynników, jakie miały wpływ na zmiany w branży logistycznej w ostatnim czasie, należy wymienić pandemię i związany z nią rozwój sektora e-commerce. Jej wartość w 2021 roku wyniosła 92 mld złotych, a szacuje się, że do 2027 roku ma wzrosnąć do 187 mld złotych. Jeśli te prognozy okażą się trafne logistyka e-commerce wkrótce stanie się segmentem, który będzie należał do największych pracodawców.

Kolejną kwestią, dotyczącej zmian i transformacji w sektorze logistyki jest zauważalna od kilku miesięcy zmiana modelu działania wielu przedsiębiorstw z modelu Just In Time na Just in Case. W praktyce wiąże się to z tym, że zwiększony zapas towaru jest przechowywany jako zabezpieczenie w przypadku przerwania ciągłości łańcucha dostaw. Rozwiązanie to generuje zwiększoną powierzchnię magazynową, a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na personel. Można pokusić się tutaj o pewną analogię strategii JIC w stosunku do strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Sytuacja, w której pracodawca ma permanentny dostęp do pracowników, staje się niezwykle korzystnym rozwiązaniem również z punktu widzenia optymalizacji kosztów. Podobnie jak w przypadku  gwałtownej zmiany trendów konsumenckich firma może na nie zareagować szybciej niż konkurencja, umacniając jednocześnie swoją pozycję na rynku.

Według raportu “Niedobór talentów” przygotowanego przez ManPower Group najbardziej pożądaną grupą w 2021 roku byli pracownicy obszaru logistyki (zaraz za nimi uplasowali się operatorzy produkcji i maszyn oraz pracownicy IT). Z kolei raportu Hays wynika, że aż 97% firm z szeroko pojętej branży logistycznej (w tym spedycyjnej) planuje dalszą rekrutację, a 78% przedsiębiorstw spodziewa się związanych z tym procesem trudności.

Mówiąc o zapotrzebowaniu na pracowników, nie możemy zapominać o tym, że firmy w obszarze logistyki stale mierzą się z wyzwaniem, jakim jest konieczność zatrudnienia i wdrożenia dużej ich liczby w krótkim czasie. Dotyczy to potrzeby zrekrutowania pracowników podstawowych, na okres sezonowego szczytu.

Biorąc pod uwagę fakt, że już teraz branża logistyczna jest jedną z trzech pierwszych branż, które wykazują największe zapotrzebowanie na pracowników, należy zastanowić się, co będzie później i – oczywiście – jak się do tego przygotować.

Pracownicy tymczasowi zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujesz.

W związku z wyzwaniami, z jakimi mierzy się branża, właściciele firm zaczęli doceniać elastyczność zatrudnienia, jaką zapewnia współpraca z agencjami pracy tymczasowej. Krótsze okresy wypowiedzeń, mniejsza ilość formalności oraz dostęp do bazy kandydatów zarówno z Polski, jak i krajów Unii Europejskiej – to tylko niektóre z udogodnień, które powodują, że praca tymczasowa staje się jedną z chętniej wybieranych form zatrudnienia.

To właśnie z myślą o sektorach, w których liczba zadań wymagających obsługi szybko i gwałtownie się zmienia powstał Jobel.pro — platforma elastycznego zatrudnienia — aktualnie posiadająca blisko 90 tys.unikalnych użytkowników.

Jest to narzędzie umożliwiające zamówienia personelu a przy tym posiadające w jednym miejscu szereg funkcjonalności automatyzujących procesy związane z zarządzaniem personelem. Z jej pomocą pracodawca użytkownik uzyskuje dostęp do zaangażowanych i zmotywowanych pracowników, zawsze wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Proces zamówień i realizacji z Jobel.pro jest niezwykle prosty — użytkownik po prostu składa zamówienie na personel za pomocą platformy, a nasze partnerskie agencje pracy sprawnie na nie odpowiadają, w kolejnym kroku przechodząc do realizacji.

Etapem zamykającym cały proces jest wypłata wynagrodzenia.

Wypłata teraz – nowy standard wypłaty wynagrodzeń.

Jobel.pro to pierwsza platforma zapewniająca model transakcyjnych wynagrodzeń dla pracowników w czasie rzeczywistym – Wypłata teraz.

W jaki sposób motywujemy naszych pracowników? Z systemem zintegrowana jest aplikacja myJobel.pro, za pomocą której uzyskują oni dostęp do wypracowanego wynagrodzenia już od pierwszego dnia pracy. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy płac.

“Platforma Jobel.pro i zintergowana z nią aplikacja dla pracownika myJobel.pro wyznacza nowy standard w zakresie wynagradzania pracowników. Bieżący dostęp do wynagrodzenia przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, motywuje do podejmowania pracy i podnoszenia efektywności, a także buduje relacje oparte na lojalności. Wierzymy, że argument ten pozytywnie wpłynie na zaangażowanie i wydajność personelu.“ – Leszek Zieliński — CEO Job Solutions.

Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników agencji BeFlexi będącej użytkownikiem platformy Jobel.pro, dla 56,7% możliwość wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia jest ważnym, a dla 20,6% bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze oferty pracy. 100% użytkowników poleciłaby pracę z takim modelem wynagradzania swoim znajomym lub rodzinie. Ankiety wśród użytkowników przeprowadzone metodą pogłębionego wywiadu jednoznacznie wykazały, że dzięki dostępowi do “wypłaty na życzenie” pracownicy tymczasowi chętniej przychodzą do pracy, ich motywacja do działania wzrosła, a dostępność do takiej formy wypłaty znacząco wpłynęła na wybór agencji pracy tymczasowej, dla której chcą pracować.

Fakt ten istotnie przekłada się na wzrost poziomu realizacji zamówień użytkowników korzystających z platformy Jobel.pro, który pozytywnie wyróżnia się na tle standardowych modeli stosowanych na rynku.

Ma on również  odzwierciedlenie w sukcesach naszych agencji partnerskich. We wrześniu 2022, BeFlexi dołączyła do Klienta – lidera branży e-commerce, jako uzupełniająca agencja pracy, a dzięki współpracy z Jobel.pro i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań takich jak zautomatyzowanie procesów zatrudnienia, aplikację dla pracownika czy dostęp do elastycznego modelu wypłaty wynagrodzenia, w ciągu trzech miesięcy stała się liderem wśród podmiotów dostarczających personel tymczasowy. Od września 2022 do grudnia 2022 nastąpił 6-cio krotny wzrost ilości przepracowanych godzin oraz 10-cio krotny wzrost ilości dostarczanych pracowników.

Pracuj w modelu dostosowanym do Twoich potrzeb.

Głównymi problemami, z którymi mierzy się branża logistyczna są olbrzymie braki kadrowe, ale także rosnąca potrzeba elastyczności procesów. Nasze oprogramowanie powstało z myślą o tego typu wyzwaniach. Korzystając z platformy pracodawca, może szybciej i łatwiej dostosować się do wahań na rynku pracy, utrzymać elastyczność zatrudnienia oraz ciągłość pracy w zróżnicowanych warunkach. Model współpracy każdorazowo dostosowywany jest do sytuacji makroekonomicznej oraz potrzeb, możliwości i oczekiwań klienta, tak aby zaproponować optymalne rozwiązanie.

Dostęp do bazy zmotywowanych kandydatów, innowacyjne rozwiązanie, jakim jest natychmiastowy dostęp do wypracowanego wynagrodzenia — wszystko to przekłada się na jakość i terminowość wykonywanej usługi, co w charakteryzującej się dużą zmiennością wolumenów branży logistycznej wydaje się bezcennym rozwiązaniem. Rynek pracy się zmienia i wymaga od pracodawców większej elastyczności, szybkości w działaniu, ale również myślenia długoterminowego. Pojawiają się nowe szanse, bo historia pokazuje, że w każdym kryzysie pokazują się kolejne możliwości. Ważne jest, by szukać rozwiązań i budować strategie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.