Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów wraz z przedstawicielami grupy inicjatywnej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Projekcie pt. „Kolej na Polskę → centralny hub przeładunkowy Jedwabnego Szlaku w sercu starego kontynentu”.

W świetle dynamiki zmian zachodzących w środowisku potencjalnych chińskich inwestorów oraz przedstawicieli europejskich państw środka, których celem jest utworzenie centrum przeładunkowego pozwalającego na wykonywanie znacznych ilości operacji logistycznych dla przesyłek kontenerowych, pojawia się ryzyko, że Polska może zostać pominięta w planie projektowym inwestycji. W rezultacie rodzime przedsiębiorstwa, działające w branży logistycznej, zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w rozwoju tego projektu, a znaczenie Polski na arenie międzynarodowej wymiany handlowej ulegnie znacznemu spadkowi.

Celem i głównym zadaniem grupy projektowej jest aktywizacja oraz zwiększenie znaczenia Polski w projekcie „Jednego Pasa, Jednej Drogi” poprzez wypracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rozwoju w myśl utworzenia w Polsce centrum przeładunkowego dla towarów z Dalekiego Wschodu. Ważnym zadaniem jest także dołożenie starań, by rola Polski nie ograniczyła się wyłącznie do pełnienia funkcji kraju tranzytowego, czego wynikiem byłaby znaczna szkoda dla interesu polskiej gospodarki.

Zważywszy, że znakomita większość towarów przywożonych z Dalekiego Wschodu nie jest przeznaczona na polski rynek, jak również fakt, że pochodzenie towarów wywożonych w eksporcie bardzo rzadko ma swoje źródła u polskich producentów, działania polskiej administracji powinny przebiegać sprawnie i racjonalnie, aby stworzyć właściwe warunki dla zagranicznych inwestorów. Tego od naszego Rządu oczekują polskie przedsiębiorstwa logistyczne.    

Do udziału w projekcie zapraszamy przedsiębiorstwa logistyczne, organizacje, polskich producentów, stowarzyszenia oraz reprezentantów środowiska naukowego, którzy chcą rozwijać i wzmacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej wymiany handlowej z Dalekim Wschodem oraz intensyfikować działalność polskich przedsiębiorstw logistycznych na rynku europejskim.

Zapraszamy do zgłaszania Państwa uczestnictwa w terminie do 31. lipca 2017 na adres [email protected] podając dane firmy oraz osobę kontaktową. Firmy, które w naszej ocenie wzmocnią głos w przedmiocie tego projektu zaprosimy do uczestniczenia w pracach i udziału w spotkaniu, którym planujemy zainaugurować projekt.

Na wszelkie pytania dotyczące naszego projektu chętnie odpowie Lider Projektu Tomasz Sączek – [email protected].

Zapraszamy do współpracy dla dobra naszego kraju oraz polskiej branży logistycznej !