W ramach inicjatywy “Kolej na Polskę” zainicjowanej przez PSML, w czwartek 19.10.2017 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju.

Ze strony MR w spotkaniu wzięli udział:

– Pan Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu
– Pan dr Jacek Bartosiak – Adwokat, Partner Zarządzający, Pełnomocnik M. Wilda w sprawie Projektu CPK
– Pani Grażyna Ciurzyńska – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju
– Pan Michał Dorociak – Asystent Wicepremiera Mateusza Morawieckiego
– Pan Bartosz Piasecki – Asystent Podsekretarza Stanu Tadeusza Kościńskiego

Ze strony grupy projektowej na spotkanie zostali włączeni:

– Pan Mariusz Gerałtowski – Prezes PSML
– Pani Aleksandra Laskowska-Rutowska – Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji, Uczelnia Łazarskiego
– Pani Iwetta Drewko-Bieńkowska – Dyrektor Transportu Kolejowego, Rohlig Suus
– Pan Mirosław Antonowicz – Członek Rady Nadzorczej, PKP S.A.
– Pan Tomasz Sączek – Ekspert z dziedziny łańcuchów dostaw, Właściciel Teslog
– Pani Karolina Gorzelak – Koordynator Projektów Intermodalnych, ESA Logistika

Podjęta inicjatywa „Kolej na Polskę” spotkała się z dużym zrozumieniem potrzeby budowy i realizacji spójnej strategii dla logistyki w Polsce w kontekście projektu “Jednego Pasa, Jednej Drogi”.

Spotkanie pozwoliło na uzyskanie potwierdzenia, iż najprawdopodobniej w perspektywie miesiąca zostanie podjęta decyzja o Ministerstwie właściwym dla tematu.

Uzgodniono również współpracę w formule projektu prowadzonego przez Ministerstwo, uwzględniającego zaangażowanie przedstawicieli rynku jako liderów projektu – w tym przypadku również grupę projektową “Kolej na Polskę”, w prace nad przygotowaniem i wdrożeniem strategii.

W najbliższych 2-3 tygodniach grupa projektowa spotka się w Ministerstwie, by zapoznać się z formułą działania (na bazie doświadczeń z realizacji Programu “Od papierowej do cyfrowej Polski”) i przygotowywać dalsze kroki. Chcemy również wykorzystać ten czas na sformułowanie grupy roboczej spośród firm i instytucji uczestniczących w inicjatywie “Kolej na Polskę” oraz opracowanie przeglądu sytuacji i wyzwań na dzień dzisiejszy jako materiał zasilający.

Zapraszamy do zgłaszania uczestników do grupy roboczej, która weźmie udział w przyszłych pracach w ramach współpracy z Ministerstwem. Na dzień dzisiejszy udział w grupie weźmie Karolina Gorzelak reprezentując PSML i równocześnie ESA Logistika. Otrzymaliśmy również potwierdzenie oddelegowania jednego uczestnika z ramienia PKP S.A.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Karoliny GorzelakMail: [email protected]