Sukcesy firm to dobre strategie i ludzie, którzy skutecznie je realizują. Zakupy pełnią krytyczną rolę w efektywnej realizacji strategii organizacji. Dzięki dobrej pracy zakupowców, pełnym wykorzystaniu zasobów firmy oraz potencjału dostawców, firmy mogą skuteczniej konkurować na rynku lokalnym i międzynarodowym. Jako Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki chcemy wyróżnić tych, którzy wywarli znaczący wpływ na efektywność swoich organizacji i przyczynili się do podnoszenia konkurencyjności firmy. 

 

 Ogłaszamy konkurs na Lidera Zakupów 2015

 

Idea i cel konkursu

Chcemy znaleźć i wyróżnić osoby, które nie boją się wyzwań, potrafią generować pomysły i przekonać do nich swoją firmę. Podejmują wyzwania w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i są w stanie wprowadzić je w życie. 

Szukamy osobowości, zespołów, które:

 • Zaprojektowały i dokonały udanego wdrożenia innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczyniającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy;
 • Podniosły rangę i znaczenie funkcji zakupów w swojej firmie oraz w branży;
 • Przyczyniły się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym.

Na co zwracamy uwagę w zgłoszeniach:

 • Wynik projektu i znaczenie projektu dla organizacji, w której był zrealizowany
 • Znaczenie projektu dla strategii firmy
 • Innowacyjność rozwiązania
 • Wykazanie inicjatywy – proaktywność w rozwiązaniu problemu biznesowego
 • Umiejętność sprzedaży projektu w firmie, wpływ na postrzeganie roli Zakupów

Kapituła Konkursu

W skład kapituły konkursu wchodzą osoby zapewniające interdyscyplinarną ocenę zgłoszeń z perspektywy strategii organizacji i roli zakupów dla budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. Do kapituły zapraszamy przedstawicieli biznesu,  mediów biznesowych oraz nauki. Krótkie biografie członków kapituły opublikowane będą na stronie konkursu.

Kto może zgłosić

 • Kandydaci samodzielnie
 • Firmy i instytucje w których kandydat pracuje
 • Firmy trzecie, dostawcy

 

Zgłoś się już teraz wypełniając formularz.

Nadesłane kandydatury rozpatrzy kapituła konkursu składająca się z osobowości biznesu, mediów i nauki, wspierana przez PSML.  

Ogłoszenie Lidera Zakupów 2015 odbędzie się pierwszego dnia konferencji PROCON/POLZAK 2015.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września 2015!

Zapraszamy!