Jeśli realizowałeś projekt zakupowy, który:

  • był udanym wdrożeniem innowacyjnego lub oryginalnego usprawnienia przyczyniającego się do podwyższenia konkurencyjności firmy,
  • podniósł rangę i znaczenie funkcji zakupów w swojej firmie oraz w branży,
  • dostarczył skuteczne sposoby na generowanie wartości w obwarowanym formalnie obszarze objętym Prawem Zamówień Publicznych,
  • odkrył skuteczne sposoby przeniesienia innowacji dostawcy na półki sklepów i do klienta,
  • przyczynił się do wzrostu prestiżu polskich zakupów na forum międzynarodowym, czy przyciągnął etaty zakupowe do Polski,

to nie zwlekaj i zgłoś się już dziś!

Nasi laureaci pokazują efekty swoich wdrożeń na konferencjach i spotkaniach branżowych, są zapraszani jako eksperci do paneli dyskusyjnych, mają również możliwość publikowania opisów swoich projektów w prasie branżowej i  biznesowej np w Harvard Business Review.

HBRP-193_FOB_JTZ_Danfoss_fin

Zostań LIDEREM ZAKUPÓW A.D. 2019!