.

Konkurs na Lidera Zakupów 2015 został rozstrzygnięty.

Gratulujemy zwycięzcy:

panu Łukaszowi Świderskiemu – PKN ORLEN S.A.

zdobycia tytułu Lidera Zakupów 2015 

za zrealizowanie projektu pod tytułem: Kreowanie Wartości – czyli Transformacja Roli Zakupów w Projektach CAPEX

.

oraz gratulujemy wyróżnionym:

Pani Katarzynie Żurek-Smoleń – The Royal Bank of Scotland plc

za zrealizowanie projektu: Globalna konsolidacja usług prawnych w 34 krajach regionów EMEA i APAC z wykorzystaniem narzędzia Meksykańskiej Fali

Panu Janowi Stasiakowi – Grupa Bunge w Polsce

 za zrealizowanie projektu: Transformacja funkcji zakupowej spółek grupy Bunge w Polsce

Słowa najwyższego uznania należą się wszystkim osobom, które podjęły wyzwanie i zgłosiły swoje projekty to tegorocznego konkursu.

Gratulujemy pozostałym nominowanym do nagrody:

Pani Agnieszce Przystasz – JLL

Pani Agnieszce Sitarskiej-Zalewskiej – Coca-Cola HBC Polska

Pani Jolancie Styrc – GSK

Pani Agacie Wojdzie – Coca-Cola HBC Polska

Panu Adamowi Friedrichowi – Górażdże Cement S.A.

Panu Jackowi Hoborze – Orange Polska S.A.

Panu Piotrowi Humeńczukowi – Santander Consumer Bank S.A.

Panu Wojciechowi Marchwickiemu – ING Bank Śląski S.A.

Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu – Grupa Atlas Copco

i dziękujemy Im za chęć dzielenia się swoją wiedzą i efektami pracy. Gratulujemy zaangażowania w codzienne realizowanie niełatwych zadań zakupowych i dostarczanie wartości dla swoich organizacji.

 

Dziękujemy członkom Kapituły w składzie:

Pani Aleksandra Antoniuk – Dyrektor Zakupów Orange Polska

Pani Profesor dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska – Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji, Uczelnia Łazarskiego

Pan Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Kapituły

Pan Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl – największego na świecie dostawcy Paczkomatów® InPost

Pan Jacek Czapliński – Dyrektor Wykonawczy ds Zakupów PKN ORLEN

Pan Jacek Glinka – prezes Mylan Europe

Pan Paweł Kubisiak – Harvard Business Review Polska,  zastępca redaktora naczelnego

Pan Przemysław Schmidt – menedżer, bankier inwestycyjny i radca prawny

Pan Jarosław Wojciechowski-Boruta – Z-ca Dyrektora Finansowego, Dyrektor Departamentu Zakupów i Administracji P4 sp. z o.o. (operator sieci Play)

za wsparcie konkursu, okazywaną nam ogromną życzliwość i poświęcenie czasu na merytoryczną, rzetelną ocenę zgłoszonych projektów.

 

Dziękujemy naszym partnerom: Krajowej Izbie Gospodarczej i Harvard Business Review za promocję konkursu oraz bieżące wsparcie jego realizacji na wszystkich etapach.

 

Dziękujemy partnerom mediowym i współorganizatorom konferencji PROCON / POLZAK  2015 za informowanie o konkursie i zachęcanie czytelników publikacji internetowych do udziału i promocji funkcji zakupowej.

 

Jesteśmy dumni, że wraz z Państwem mieliśmy zaszczyt zrealizować konkurs Lider Zakupów 2015!