Meeting Industry Sustainability Forum MISF 2023, ESG: Congress and Business Travel

21 listopada 2023, Warszawa

Meeting Industry Sustainability Forum (MISF 2023), ESG: Congress and Business Travel to pierwsza edycja międzynarodowego spotkania poświęconego kwestiom ESG w branży spotkań.

MISF 2023 to miejsce wypracowania nowych zasad współpracy przez menedżerów ESG oraz przedstawicieli branży MICE. Forum jest platformą do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju sektora spotkań.

Aktualnie organizatorzy przyjmują zgłoszenia partnerów, sponsorów i panelistów.

CEL WYDARZENIA

MISF 2023 ma na celu wymianę doświadczeń na temat działań wspierających zrównoważoną przyszłość kongresów i podróży służbowych. Zaproszeni są przedstawiciele branży turystycznej oraz liderzy ESG biznesu, którzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu strategii Environmental, Social, and Governance (ESG) w korporacjach.

Celem organizatorów jest zaprezentowanie Polski i Regionu jako destynacji, która podejmuje konkretnie działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.

PANELE DYSKUSYJNE

Dyskusje podczas Forum obejmą sześć tematów: mobility, accommodation, food&beverage, programme, destination i green washing.

Szczegółowe informacje na temat MISF 2023 są w broszurze dostępnej pod poniższym linkiem: [https://publuu.com/flip-book/218597/523027]. W połowie października zostanie uruchomiona rejestracja dla uczestników Forum.

PARTNERZY BIZNESOWI

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML), Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), Mazovia Convention Bureau, Polskie Stowarzyszenie ESG, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

ORGANIZATOR

Travel Bidder, organizator MISF 2023, jako post-event organizuje również Meet the Bidder GRAND EDITION.