Szanowni Członkowie PSML,

Na podstawie § 23 pkt. 2 w związku z §18 pkt. 2 Statutu PSML Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSML, które odbędzie się:

w dniu 6 sierpnia 2014 r.

w siedzibie PSML w Warszawie ul. Rakowiecka 41/8

w pierwszym terminie: godz. 17:00

w drugim terminie: godz. 17:30.

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSML:

 

1.   Otwarcie NWZC przez Prezesa Zarządu, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (NWZC) i Protokolanta.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.   Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.

6.   Zamknięcie WZC.

 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość zmiany miejsca NWZC – w takiej sytuacji zostaną Państwo poinformowani odrębnym mailem na kilka dni przed spotkaniem.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Komisja Rewizyjna PSML