Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło w dniu 6. VIII. 2014 uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu PSML.

W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano Zarząd w następującym  składzie:

Monika Bis – członek zarządu

Andrzej Ługowski – sekretarz

Robert Piotrak – prezes

Monika Weiss – członek zarządu

Andrzej Zawistowski – skarbnik