Inauguracyjne spotkania w ramach Junior Top Young już za nami! W pierwszym etapie projektu organizowanego przez PSML, młodzi profesjonaliści branży łańcucha dostaw mieli możliwość przybliżenia zainteresowanym uczniom jak wygląda logistyka od praktycznej strony. Uczniowie mieli także okazję na skonfrontowanie z nimi swoich planów na przyszłość.

Projekt Junior Top Young jest przedsięwzięciem, które powstało w wyniku współpracy środowiska akademickiego, managerów oraz młodych profesjonalistów branży łańcucha dostaw jak również studentów, którzy uczestniczą w projekcie Top Young 100 dla szkół wyższych.

Projekt ma na celu przybliżyć zainteresowanym uczniom szeroko pojęty świat łańcucha dostaw poprzez umożliwienie im uczestnictwa w cyklu wydarzeń, które odbędą się w murach szkół.

Więcej informacji na stronie Junior Top Young