PSML powołało Radę Programową w obszarze Łańcucha Dostaw – Logistyka.

Rada Programowa będzie wspierała kreowanie strategii i opiniowała programy działań Stowarzyszenia w zakresie logistyki. Rada Programowa podejmie współpracę z zarządem PSML w formule kwartalnych spotkań i bieżącej komunikacji. Spotkania środowiska organizowane i współorganizowane przez PSML będą okazją do wewnętrznego dialogu szerokiej społeczności świata logistyki, a także do kreatywnych dyskusji z Radą Programową.

PSML zamierza wkrótce powołać adekwatne ciało w obszarze Łańcucha Dostaw -Zakupy. Wierzymy również, że w perspektywie kilku lat będziemy mówili o łańcuchu dostaw jako całości i odpowiednio integrowali nasze organy i działania.

 

Członkami Rady Programowej Łańcucha Dostaw – Logistyka są następujące osoby:

Katarzyna Kowalska – Supply Chain Director at OBI Polska

Prof. Aleksandra Laskowska – Rutkowska – wieloletni pracownik SGH, obecnie Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach The Candian MBA (program SGH i University of Quebec) i WEMBA (program SGH i University of Minnesota) oraz studiach podyplomowych SGH, SGGW i Uczelni Łazarskiego.

Katarzyna Piątkowska – Dyrektor Logistyki COCA-COLA HBC POLSKA (Supply Chain Services Manager)

Katarzyna Słabowska – Logistics Department Director at Żabka Polska sp. z o.o.

Krzysztof Maśny – Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw Castorama Polska

Dr Krzysztof Niestrój – Katedra Logistyki Ekonomicznej UE Katowice

Andrzej Pawlak – Business Development Director at DHL Supply Chain

Dr hab. Maciej Szymczak – profesor nadzwyczajny w Katedrze Logistyki Międzynarodowej na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).

Tomasz Sączek – Vice President Streamlog sp. z o.o., Owner at TESLOG