Praca pracodawcy, managera, kierownika, dyrektora, pracowników HR, czyli osób zarządzających personelem nie jest zajęciem łatwym. Nakłada ona na osobę ją wykonującą szereg różnorodnych wymagań.  Problematyka zarządzania kapitałem ludzkim ściśle powiązana jest z tematyką prawa pracy. Różne przypadki związane choćby z koniecznością zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę są wyzwaniem nie tylko dla osób zarządzających ludźmi, ale dla samych działów HR.

PSML jako Stowarzyszenie działające z misją i współpracujące z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

Aktualnie współpracujemy z Ekspertem ds. prawa pracy. Przedstawiamy Państwu: Donata Hermann-Marciniak, specjalistka z zakresu prawa pracy, autorka książek: „Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy”, „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników”, współautorka publikacji „Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy”.

Autorka bloga z zakresu prawa pracy „Kadry w pigułce”`: www.kadrywpigulce.pl

Autorka kursów online, filmów (YouTube) oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

W odpowiedzi na powtarzające się pytania i problemy kadry zarządzającej personelem powstała książka: „Prawo pracy. First Minute”, której premiera odbędzie się w grudniu 2020. PSML został partnerem medialnym książki.

Zapraszamy: https://www.subscribepage.com/prawo_pracy_first_minute

Książka stanowi gotową odpowiedź dla pracodawców, osób zarządzających personelem oraz pracowników działów HR na konkretne, praktyczne pytania i wątpliwości związane z prawem pracy. Publikacja jest kierowana przede wszystkim do:

 • właścicieli firm zatrudniających choćby jednego pracownika
 • menedżerów
 • kierowników
 • dyrektorów, w tym dyrektorów HR
 • przełożonych
 • pracowników działu HR

W publikacji, która już wkrótce na pewno pojawi się w Twojej dłoni, znajdziesz odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu m.in. czasu pracy, zatrudniania i zwalniania, a także dyskryminacji/równego traktowania w zatrudnieniu, m.in. takie jak:

 • czy jedynym rozwiązaniem na zmniejszenie pracownikom wymiar etatu oraz wysokości wynagrodzenia jest wręczenie pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki płacy? W jaki sposób obniżyć całej załodze firmy wynagrodzenie o 20%?
 • jakie rozwiązania w organizowaniu pracy może wprowadzić pracodawca, u którego okresowo występuje mniejsza ilość zamówień?
 • czy pracodawca powinien wypłacić pracownikom dodatek do wynagrodzenia w związku z wykonywaniem pracy w sobotę?
 • czy utrata zaufania oraz wiarygodności pracownika jest wystarczającą przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę?
 • czy pracodawca może zwolnić pracownicę w związku z założeniem przez jej męża działalności konkurencyjnej w stosunku do niego?

Już teraz zapisz się na listę osób zainteresowanych publikacją „Prawo pracy. First Minute”, która stanowi encyklopedię praktycznej wiedzy, przekazanej w sposób konkretny, rzetelny, kompetentny na przykładach z życia biznesu.

Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało: [email protected]