W środę 20.12.2017 r. grupa reprezentantów Projektu “Kolej na Polskę” uczestniczyła w ważnym spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw logistycznych, dystrybucyjnych oraz środowiska akademickiego i biznesowego:
Aleksandra Laskowska-Rutowska – Centrum Logistyki i Innowacji, Uczelnia Łazarskiego
Iwetta Drewko-Bieńkowska – Rohlig Suus
Juliusz Skurewicz – Polska Izba Spedycji i Logistyki
Karolina Gorzelak – ESA Logistika
Marcin Zaremba – PKP S.A.
Mariusz Geraltowski – Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów
Michał Golańczyk – Morska Agencja Gdynia
Piotr Sędziak – ABC Data
Sławomir Monkiewicz – PKP PLK
Tomasz Moś – PKP S.A.
Spotkanie zaowocowało wypracowaniem strategii działania oraz szczegółowego planu realizacji Projektu.
Najbliższe wyzwania, jakie czekają grupę projektową to zdefiniowanie zakresu, celi, mierników realizacji oraz obszarów tematycznych podejmowanych w ramach Projektu.
Do końca lutego zaplanowano sfinalizowanie fazy koncepcyjnej projektu. II kwartał 2018 r. będzie okresem intensyfikacji działań projektowych i rozpoczęcia fazy realizacji Projektu opartego na bilateralnej współpracy pomiędzy administracją rządową a środowiskiem biznesowym reprezentowanym przez członków Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów.