Życie po pandemii sprawiło, że potrzeba elastyczności pojawiła się również w obszarze szeroko pojętego zatrudnienia. W związku z wyzwaniami z jakimi mierzą się właściciele firm, zwłaszcza w branży logistycznej zaczęto doceniać elastyczność zatrudnienia, jaką zapewnia współpraca, m.in z agencjami pracy tymczasowej. Krótsze okresy wypowiedzeń, mniejsza ilość formalności oraz dostęp do bazy kandydatów zarówno z Polski, jak i krajów Unii Europejskiej – to tylko niektóre z udogodnień, które powodują, że praca tymczasowa staje się jedną z chętniej wybieranych form zatrudnienia.

Ale różne formuły elastycznego zatrudnienia to jedno, a modele elastycznego zatrudnienia to drugie. Rośnie zapotrzebowanie na elastyczne modele zatrudnienia i jego obsługę w tym, w obszarze wynagrodzeń. Do tego do świata HR wkraczają rozwiązania technologiczne, które obejmują oprogramowanie, platformy cyfrowe, narzędzia i technologie oparte na chmurze, które bezpiecznie przechowują dane, automatyzują codzienne procesy i zapewniają narzędzia analityczne do podejmowania bardziej strategicznych decyzji. Cyfrowe platformy HR zarządzają kluczowymi funkcjami HR, takimi jak płace, świadczenia, rekrutacja, adaptacja, zarządzanie wydajnością i komunikacja z pracownikami. Automatyzacja tych procesów pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Zmniejsza również możliwość wystąpienia błędu ludzkiego poprzez ograniczenie odpowiedzialności i zapobieganie kosztownym błędom.

Znamy różne elastyczne formy zatrudnienia do których zalicza się np. umowy cywilnoprawne, umowy okresowe, praca w niepełnym wymiarze godzin, praca zdalna. Czym jest w takim razie model zatrudnienia?

Model zatrudnienia

Większość osób świadczących pracę w ramach zatrudnienia pracowniczego podlega modelowi powszechnemu. Jest on wyznaczany przepisami Kodeksu pracy i innych ogólnie obowiązujących ustaw. Zarówno powszechny model zatrudniania, jak i odrębne modele mają autonomiczny charakter.

Naszemu Członkowi Wspierającemu PSML – Jobel.pro udało się wypracować model zatrudnienia, który absolutnie wspiera przedsiębiorcę w obszarze wyzwań związanych z mnogością przepisów formalno-prawnych związanych z zatrudnianiem i poszukiwaniem pracowników. Model ten polega na bardzo prostej zamianie, zamianie listy płac na jedną fakturę w miesiącu. W związku z tym, że przedsiębiorcy mają już swoich pracowników (zleceniobiorców), jednak cała obsługa administracyjna, obowiązki związane z zatrudnieniem, konieczność prowadzenia rozbudowanej dokumentacji w celu poprawnej wypłaty wynagrodzenia sprawia, że przedsiębiorca nie może skoncentrować się na tym co jest dla niego najważniejsze czyli na prowadzeniu i rozwijaniu swojego biznesu, aby m.in. móc terminowo wypłacać pracownikom należne im wynagrodzenie ma możliwość skorzystania z prostego narzędzia – platformy Jobel.pro.

Uniwersalny i elastyczny model

Mówimy o elastycznym modelu, co oznacza również możliwość zindywidualizowania oferty na potrzeby klienta niezależnie od branży i zapotrzebowania na pracowników. Część pracodawców korzysta z agencji pracy tymczasowej zaspokajając tym samym np. sezonowe fluktuacje. W obliczu trudności z dostępnością pracowników, decydują się na zatrudnienie pracowników tymczasowych.

To właśnie z myślą o branżach, w których liczba zadań wymagających obsługi szybko i gwałtownie się zmienia powstał Jobel.pro – platforma elastycznego zatrudnienia – narzędzie umożliwiające zamówienia personelu a przy tym posiadające w jednym miejscu szereg funkcjonalności automatyzujących procesy związane z korzystaniem z personelu zewnętrznego.

Z jej pomocą pracodawca użytkownik uzyskuje dostęp do zaangażowanego i zmotywowanego personelu, zawsze wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z kompletnej ewidencji pracowników tymczasowych budowanej przez nasze agencje partnerskie.

Ponadto zawiera on przejrzysty katalog umów pracowniczych, zgodny z wymogami ustawodawcy i konieczny, by uniknąć problemów prawnych i finansowych oraz umożliwia pełne monitorowanie zatrudnienia – wyszczególnia daty umów, podlicza czasy ich trwania i pilnuje okresu zatrudnienia. Kolejną funkcjonalnością platformy jest system rejestracji czasu pracy, który jest dostępny online i gwarantuje wygodne dla wszystkich monitorowanie zdarzeń i czasu pracy.

Pożyczka i outsourcing?

Istnieją dwa modele wypłaty wynagrodzenia w czasie rzeczywistym. Wykorzystywane są modele pożyczkowe, tzw. wypłaty na życzenie, na wniosek pracownika albo takie jak “wypłatateraz”, czyli zleceniobiorcy mają możliwość wypłaty części wynagrodzenia już po minucie świadczonej pracy, ze środków finansowych zapewnianych przez zewnętrznego partnera platformy.

W modelu wypłatyteraz mamy do czynienia ze standardową listą płac, która dzięki zaprojektowaniu zgodnego z przepisami systemowi w aplikacji – automatycznie ją generuje każdorazowo gdy pracownik zdecyduje się na wcześniejszą wypłatę. Pracodawca płaci tylko jedną, zbiorczą fakturę na koniec miesiąca.

Proces naliczania i wypłacania wynagrodzenia odbywa się automatycznie, nie są konieczne angażujące procedury. Pracownik nie musi składać wniosków do księgowości i czekać na ich rozpatrzenie – korzysta z intuicyjnej, łatwej w obsłudze aplikacji. Nie ma potrzeby rozliczania wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę w jego własnym systemie, wypłaca je partner, a pracodawca otrzymuje na koniec miesiąca zbiorczą fakturę za obsługę, a wszystkie wypłaty są od razu rozliczane w systemie księgowym. Platformę bez problemu można zintegrować z wykorzystywanymi już w organizacji systemami kadrowo-płacowymi.

Outsourcing kadrowo-płacowy polega na przejęciu realizacji zadań kadrowo-płacowych przez outsourcera, na rzecz zleceniodawcy. Z tego co wiem, żadna firma outsourcingowa nie posiada systemu usprawniającego współpracy z agencjami pracy tymczasowej, nie dostarcza kandydatów do pracy, nie ma dostępu do aplikacji dla zleceniobiorców i do tego w dużej mierze wciąż posługuje się dokumentacją w wersji papierowej. Outsourcing kadrowo-płacowy to taki zewnętrzny dział kadr i płac.

Wypłata teraz – nowy standard wypłaty wynagrodzeń

Jobel.pro to pierwsza platforma zapewniająca model transakcyjnych wynagrodzeń dla pracowników w czasie rzeczywistym – Wypłata teraz. W jaki sposób motywujemy naszych pracowników? Z systemem zintegrowana jest aplikacja dla pracowników za pomocą której uzyskują oni dostęp do wypracowanego wynagrodzenia już od pierwszego dnia pracy. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy płac.

W odróżnieniu od standardowych benefitów oferowanych przez pracodawców myJobel.pro, dzięki bieżącemu dostępowi do wynagrodzenia uwalnia pracowników od stresu finansowego, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i buduje relacje oparte na lojalności. Wierzymy, że pozytywnie wpłynie to na zaangażowanie i efektywność pracowników.

Opisany model biznesowy zatrudnienia to prosty proces, narzędzie do rejestracji czasu pracy wysyłane jest automatycznie do pracodawcy, aplikacja udostępniana jest użytkownikom. Rynek pracy tego nie ma, a agencje pracy wciąż bronią się przed zautomatyzowaniem procesów.

Takie rozwiązania pomagają przedsiębiorcom, oszczędzając ich czas i koszty. Wielu zatrudnionych dałoby dużo aby móc wypracować dodatkowe godziny po kodeksowych normach czasu pracy. Wystarczyłoby powiedzieć swoim pracownikom jedną rzecz: mamy ofertę dla osób, które chcą dodatkowo dopracować i że część wypracowanego wynagrodzenia mogą wypłacić niemalże od razu, w dogodnym dla siebie momencie. Skuteczne, proste, przyjemne. Ponadto dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorca przestaje się wstydzić, że korzysta z pracy tymczasowej, wręcz przeciwnie – chce mówić o tym głośno. Firmy chcą podkreślić otwartość na nowe technologie, automatyzację i zapewniać elastyczność. Mało tego, można przestać być specjalistą od wszystkiego. W prosty i tani sposób uwalniasz zasoby dzięki temu, że przekazujesz większość procesu związanego z zatrudnieniem pracowników tymczasowych firmie zewnętrznej. Mamy do czynienia z absolutnym uproszczeniem modelu.

Dodatkowa motywacja

Aplikacja myjobel.pro umożliwia zleceniobiorcy samodzielną, błyskawiczną wypłatę wypracowanego wynagrodzenia w czasie rzeczywistym, które w zależności od banku pracownika – co do zasady natychmiast trafia na konto bankowe zatrudnionego, zapewniając płynność oraz komfort finansowy, bez zbędnych formalności i wysokiego oprocentowania. Nowy model wypłaty już funkcjonuje i to z powodzeniem. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników beFlexi wyraźnie wskazują, że dostęp do aplikacji myjobel.pro zmniejsza rotację wśród pracowników, wynagrodzenie zyskuje dodatkową motywacyjną moc, bo jest dostępne właśnie wtedy, gdy jest potrzebne!

Wyniki badania sprawiają, że warto z uwagą przyjrzeć się efektom stosowania takiego rozwiązania. To bardzo ważne informacje dla przedsiębiorstw zmagających się z brakami kadrowymi, którzy oferując zatrudnienie przy wykorzystaniu, tzw. wypłaty na życzenie, realnie wpływają na zwiększenie zainteresowania kandydatów do pracy. Ankiety wśród pracowników przeprowadzone metodą pogłębionego wywiadu jednoznacznie wykazały, że dzięki dostępowi do “wypłaty teraz” pracownicy tymczasowi chętniej przychodzili do pracy, ich motywacja do pracy wzrosła, a dostępność do takiej formy wypłaty znacząco wpłynęła na wybór agencji pracy tymczasowej, dla której chciałby pracować.

Dostęp do bazy zmotywowanych kandydatów, innowacyjne rozwiązanie jakim jest natychmiastowy dostęp do wypracowanego wynagrodzenia – wszystko to przekłada się na jakość i terminowość wykonywanej usługi, co w charakteryzującej się dużą zmiennością wolumenów branży logistycznej wydaje się być bezcennym rozwiązaniem.

Rynek pracy się zmienia i wymaga od pracodawców większej elastyczności, szybkości w działaniu ale również myślenia długoterminowego. Pojawiają się nowe szanse, bo historia pokazuje, że w każdym kryzysie pokazują się kolejne możliwości. Ważne jest, by szukać rozwiązań i budować strategie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.

Warto już teraz zainteresować się nowymi technologami, które nie tylko odciążają przedsiębiorców w zakresie obsługi pracowników ale również wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.