Nie czekaj na ostatnią chwilę! Już teraz zgłoś projekt w konkursie 

LIDER ZAKUPÓW 2021!

Kategorie 2021:

🎯 Innowacja technologiczna (np. wdrożenie unikalnego rozwiązania, które zostało stworzone przez zespół lub już istniejące na rynku, ale dotychczas nie wdrożone w firmie; projekty wykorzystujące istniejące rozwiązania w wyjątkowy, dotychczas niespotykany i optymalny dla firmy sposób, itp.);

🎯 Rozwój i optymalizacja funkcji (np. poprawa lub aktualizacja procesów, istotna zmiana organizacji funkcji zakupowej, wpływająca na wynik finansowy firmy; podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu zakupowego, skutkujące poprawą efektywności pracy i satysfakcji członków zespołu, itp.);

🎯Partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne (np. skuteczna współpraca z innym zespołem z tej samej organizacji lub z dostawcą, w realizacji wspólnego celu).

🎯 A jeśli zrealizowałaś/łeś projekt, który wykracza poza ramy w/w kategorii, to tym bardziej go zgłoś!

Dołącz do elitarnej grupy Laureatów i Wyróżnionych!

Zgłoś się już dziś!

 

Więcej informacji o Konkursie LIDER ZAKUPÓW 2021